Aktualności

UWAGA NA GRYZONIE !

KOMUNIKAT z dnia 25.02.2019 r.

 

Obserwacje upraw polowych prowadzone przez inspektorów WIORiN w Opolu, wykazują wzrost liczby czynnych nor gryzoni w porównaniu do okresu jesiennego. Dotyczy to zarówno plantacji rzepaku ozimego jak i zbóż ozimych. Dużą aktywność gryzoni obserwuje się także na użytkach trwałych, miedzach i nieużytkach.

WIORiN w Opolu zwraca się z apelem do wszystkich rolników o jak najwcześniejsze i systematyczne lustrowanie upraw tak, aby możliwe było rozpoczęcie efektywnej walki ze szkodnikami w optymalnym terminie.

Decyzję o terminie zwalczania gryzoni należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji polegających na określeniu średniej liczby czynnych nor na 1 ha danej plantacji. W tym celu, na wybranych 3 stanowiskach o wymiarach 10 x 10 m zadeptuje się wszystkie nory; po dwóch dniach zlicza się wszystkie czynne, czyli otwarte nory, przeliczając ich ilość na 1 ha.

Próg szkodliwości zimą i w okresie wiosny wynosi 101 – 200 czynnych nor/ha

 

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

? Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga: http://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin

? Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

 

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http://www.gov.pl/web/rolnictwo/integrowana-ochrona-roslin

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.

4) Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Opolski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

                                                                                                                   Izabela Kik

  • Data aktualizacji: 2019-05-22 08:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 484 193