Aktualności

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Gmina Grodków, działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z przygotowywaniem projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, zwraca się  z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych, które wspólnie z samorządem gminnym chcą realizować zadania publiczne na rzecz naszej społeczności, o przesłanie do dnia 16 sierpnia 2019 r. na adres: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków lub o złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29, propozycji współpracy na 2020 rok, na formularzu, który jest załącznikiem do ogłoszenia.

 

 Z up. Burmistrza

  /-/ Waldemar Wójcicki

  Zastępca Burmistrza

 

  • Data aktualizacji: 2019-10-18 12:35
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 218 502