Aktualności

Promocja produktów rolno-spożywczych

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu informuje, iż dniem 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 22 maja 2009r.   o funduszach  promocji  produktów  rolno-spożywczych.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1318) nakłada od 1 sierpnia 2019r. na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych bez względu na ich przeznaczenie obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Wpłata będzie naliczana w wysokości0,2% wartości netto odroślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie nowelizacja ustawy wprowadza również zmianę w odniesieniu do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych, do których są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą  w zakresie przetwórstwa zbóż, takich jak: pszenica, kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej), jęczmień, żyto, owies oraz gryka, tylko na cele konsumpcyjne. Od 1 sierpnia 2019 r.  przedsiębiorcy będą naliczać, pobierać i przekazywać wpłaty na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych od ww. towarów bez względu na ich przeznaczenie.

  • Pismo (PDF, 402,87 kB)

    załączył: Dorota Zawadzka , Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2019-08-08 13:58
    Liczba pobrań: 0

  • Data aktualizacji: 2019-12-13 13:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 405 650