Aktualności

Świetlica w Wierzbniku

Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbnik.

 

W ramach zadania wykonano zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek świetlicy wiejskiej z zapewnionym dojściem i dojazdem poprzez istniejące dojście i dojazd do posesji.

Wykonano kompleksowe roboty budowlane wpływające na poprawę stanu technicznego obiektu. Roboty inwestycyjne polegały na wykonaniu robót remontowo - budowlanych wraz z instalacjami branżowymi. Głównym zadaniem jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki na pokrycie z nowej dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę na nowej więźbie dachowej budynku. W zamierzeniu inwestycyjnym kolejne zmiany polegały na wyburzeniu istniejących kominów wentylacyjno dymowych wraz z wybudowaniem nowego trzonu kominowego do nowo projektowanej kotłowni na opał stały usytuowanej w poziomie kondygnacji parteru. Wykonana została likwidacja pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w części budynku. Roboty budowlane objęły wykonanie wymiany wszystkich podłóg drewnianych w budynku oraz wykonanie nowych sufitów podwieszanych. Wykonano nowe wszystkie instalacje wewnętrzne w budynku, w tym instalację ogrzewania zasilaną z pieca na paliwo stałe. Wykonane zostały również nowe pomieszczenia sanitarne z podziałem na płeć i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak możliwości wykonania podjazdu dla osób nie pełnosprawnych do budynku przewidziano w projekcie montaż dzwonka alarmowego zawiadamiającego obsługę do udzielenia pomocy w celu dostania się do budynku przez osobę niepełnosprawną. Wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową w budynku oraz remont wszystkich pomieszczeń w zakresie okładzin ściennych i podłogowych.

Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo-Usługowy STO-KARZ Józef Stokłosa z Grodkowa.

Projekt został zrealizowany z dofinansowaniem w wysokości 499.982,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja miała na celu ochronę zabytkowego obiektu dawnej szkoły i przeznaczenie go na kulturalne potrzeby społeczności lokalnej. 

 

 

  • Data aktualizacji: 2020-07-03 13:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 063 845