Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Grodkowa

OGŁOSZENIE

Burmistrz Grodkowa informuje, że jest możliwość zgłoszenia się

instytucji lub organizacji, które reprezentują społeczność lokalną, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówek służby zdrowia, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji lub organizacji użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną

i wyrażenia zgody na wykonywanie w ww. podmiotach kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych w gminie Grodków w 2020 r.

Powyższą kwestię reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

Wyjaśnień i zapytań udziela Agata Wagner, Wydział Organizacyjny, pok. 31, tel.: 77 40 40 335.

Zgłoszenia ustne lub pisemne przyjmowane są w pok. 31 Urzędu Miejskiego w Grodkowie do dnia 2 stycznia 2020 r.

 

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

  • Data aktualizacji: 2020-05-22 13:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 421 132