Pozostałe dokumenty

Druki do pobrania

Wydział Podatków i Opłat

Deklaracja na podatek leśny
Dane o nieruchomościach leśnych
Informacja o lasach
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
Deklaracja na podatek rolny
Dane o nieruchomościach rolnych
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
Informacja o gruntach
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - Załącznik ZN1/B
Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Załącznik ZN1/A
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
Uchwała w sprawie określenia wysokości od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1
Załącznik do deklaracji DT-1 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 
Wydział Organizacyjny

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Druk - zgłoszenie interpelacji, zapytaniaWydział Urzędu Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 
Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Wniosek o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego lub w zmianie studium
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 
 

  • Data aktualizacji: 2019-11-19 14:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 314 448