Pozostałe dokumenty

Programy pomocowe

Liczba odsłon: 17268

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2014 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Oferty należy składać do 27 grudnia 2013 /czytaj całość >>>/

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2014 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty należy składać do 27 grudnia 2013 /czytaj calość >>>/

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu serdecznie zaprasza przedsiębiorców i eksporterów do udziału w nieodpłatnym spotkaniu informacyjnym pt. „CERTYFIKACJA, NORMY TECHNICZNE TOWARÓW EKSPORTOWANYCH POZA UE, ZNACZENIE OZNAKOWANIA WYROBÓW ZNAKIEM CE"
Program spotkania /pobierz>>/

termin: 28 pażdziernika 2013 r., godz. 9.00 - 15.30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że przyjmowane są w ramach realizowanego przez PCPR programu PFRON "Aktywny Samorząd" wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie do:
- zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na narząd ruchu, w wieku aktywności zawodowej.

Polskie Radio Białystok oraz Fundacja Nasza Przyszłość przy współpracy z Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia realizuje projekt "Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy".

http://www.bogactworozwiazan.pl/


Celem projektu jest ogólnopolska promocja idei równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia i wskazanie wynikających z tego korzyści - zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Rezultatem kampanii ma być większa świadomości na temat prawnych uwarunkowań, które pozwalają na stosowanie rozwiązań pomagających godzić życie zawodowe i rodzinne.

Liczba odsłon: 6790
  • Data aktualizacji: 2019-05-17 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 468 836