Komunikaty - ostrzeżenia

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych o któych mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

  • Data aktualizacji: 2018-03-21 13:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 440 631