Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grodkowie na 2020 rok

Termin realizacji

Tematyka

I kwartał

Analiza podejmowanych działań w zakresie ściągalności zadłużeń czynszowych

II kwartał

Opiniowanie wykonania budżetu gminy za rok 2019 i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodkowa

III kwartał

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
Analiza wydatków w dziale oświaty

IV kwartał

Analiza w zakresie wydatkowania środków z promocji gminy

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grodkowie na 2019 rok

Termin realizacji

Tematyka

I kwartał

Analiza w zakresie wydatkowania środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok

II kwartał

Opiniowanie wykonania budżetu gminy za rok 2018 i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodkowa

III kwartał

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

IV kwartał

Ocena stanu mienia komunalnego - potrzeby i plany remontowe

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grodkowie na 2018 rok

Termin realizacji

Tematyka

I kwartał

Działalność kulturalna prowadzona przez OKiR

II kwartał

Wydanie opinii o realizacji wykonania budżetu Gminy za 2017 rok i wystąpienie do Rady Miejskiej o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa

III kwartał

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

IV kwartał

Kontrola w zakresie ściągalności opłat za wywóz śmieci

PLAN  KONTROLI  KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE NA 2017 rok.

         Termin realizacji

            Tematyka

 

 

         I kwartał

 

 

 

Funkcjonowanie targowiska miejskiego oraz ściągalność należnych opłat za 2016 rok.

         II kwartał

 

Kontrola w zakresie ściągalności podatków za   2016 rok.

Wydanie opinii o realizacji wykonania budżetu Gminy za 2016 rok i wystąpienie do Rady Miejskiej o udzielenie   lub nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi Grodkowa.

 

       III kwartał

 

 

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

 

 

     IV kwartał

 

 

Kontrola w zakresie wydatkowania środków   z budżetu gminy   na organizacje pozarządowe - stowarzyszenia (wybrane zostaną przez komisję Rewizyjną )

 

 

PLAN  KONTROLI  KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE NA 2016 rok.

 

          Termin  realizacji

     Tematyka

         I kwartał

 

Ocena funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie w zakresie realizacji zadań własnych
i zleconych w tym zasadności przyznawania zasiłków
z pomocy społecznej oraz odmów przyznawania takiej pomocy.

 

         II kwartał

 Kontrola w zakresie ściągalności podatków za   2015 rok.

Wydanie opinii o realizacji wykonania budżetu Gminy za 2015 rok i wystąpienie do Rady Miejskiej o udzielenie   lub nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi Grodkowa.

 

       III kwartał

 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

     IV kwartał

 Kontrola w zakresie zleconym na wniosek Rady Miejskiej w trakcie roku.

 

  • Data aktualizacji: 2020-09-21 14:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 553 930