Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-12-16 01:35:59

2019

Ogłoszenie o I przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Elsnera Nr 6 w Grodkowie wraz z udziałem w gruncie