Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-08-24 05:24:45

Projekty UE 2014-2020

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II - Kopice i Kopice Leśnica - część I

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Kopice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: powstanie łącznie 8,220 km sieci kanalizacji sanitarnej, do systemu kanalizacji zbiorczej podłączone zostaną 52 budynki.