Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-01-24 02:16:46

Projekty UE 2014-2020

Utworzenie skateparku w Grodkowie

Operacja mająca na celu aktywizację i integrację mieszkańców obszaru LGD Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i miejsce integracji mieszkańców