Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2018-06-18 09:29:51

Kierownictwo Urzędu

Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

Burmistrz przyjmuje mieszkańców:
w poniedziałki od godz. 14.00 do 15.15

Zastępca Burmistrza
Waldemar Wójcicki
z-ca.burmistrza@grodkow.pl

Zastępca Burmistrza przyjmuje mieszkańców:
w czwartki od godz. 13.00 do 15.00


Sekretarz Gminy
Andrzej Romian
tel. 77 40 40 324
sekretarz@grodkow.pl


Skarbnik Gminy
Filomena Zeman
tel. 77 40 40 327
skarbnik@grodkow.pl