Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-08-23 07:57:48

Straż Miejska

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w trybie RODO
w Straży Miejskiej w Grodkowie