Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-10-19 00:02:24

Wydziały Urzędu Miejskiego

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
or@grodkow.pl
Kierownik - Agata Wagner
77 40 40 335
Sekretariat  (sekretariat@grodkow.pl) 77 40 40 321
Kadry 77 40 40 317
Biuro Rady (biuro.rady@grodkow.pl)
77 40 40 339
Biuro Obsługi Klienta (um@grodkow.pl)
77 40 40 313
Ewidencja Przedsiębiorców 77 40 40 313
WYDZIAŁ FINANSOWY
fn@grodkow.pl
Kierownik - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn
77 40 40 316
Budżet i Finanse 77 40 40 348
Kasa 77 40 40 334
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
po@grodkow.pl
Kierownik - Agnieszka Solska
77 40 40 328
Podatki i opłaty - księgowanie i egzekucja
77 40 40 347
Podatki - wymiar, podatek od środków transportowych 77 40 40 350
Rozliczanie i egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
77 40 40 329
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
gk@grodkow.pl
Kierownik - Arkadiusz Broda 77 40 40 319
Wydział GKiOŚ 77 40 40 332
Ochrona Środowiska
77 40 40 307
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 77 40 40 315
URZĄD STANU CYWILNEGO
usc@grodkow.pl
Kierownik - Katarzyna Pilichiewicz
77 40 40 346
Dowody Osobiste 77 40 40 325
Ewidencja Ludności 77 40 40 325
Sprawy wojskowe i obrona cywilna
77 40 40 341
Ochotnicze Straże Pożarne
77 40 40 341
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
ggr@grodkow.pl
Kierownik - Marzena Ostachowska-Błoch
77 40 40 326
Wydział GGR 77 40 40 336
77 40 40 337
WYDZIAŁ INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
igp@grodkow.pl
Kierownik - Kamila Rademacher
77 40 40 311
Inwestycje 77 40 40 343
Zagospodarowanie Przestrzenne  (gp@grodkow.pl)
77 40 40 312
77 40 40 309
Zamówienia Publiczne (pm@grodkow.pl) 77 40 40 308
Pozyskiwanie środków unijnych 77 40 40 318
STANOWISKA SAMODZIELNE
Promocja Gminy   (promocja@grodkow.pl) 77 40 40 345
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     (aa@grodkow.pl) 77 40 40 349
Kontrola Wewnętrzna (kontroler@grodkow.pl) 77 40 40 331
STRAŻ MIEJSKA
strazmiejska@grodkow.pl
Komendant - Paweł Borkowski 77 415 71 26
784079153
fax: 77 415 71 26 wew. 14
WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO
W BRZEGU Z FILIĄ W GRODKOWIE
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
77 415 53 64
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
77 415 37 96