Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2020-10-29 00:58:39

Aktualności

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców!

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców!

 

Urząd Miejski w Grodkowie oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grodkowie, zapraszają do udziału w warsztatach psychoedukacyjnych

"Szkoła dla rodziców i wychowawców".

Trening składa się z 10 spotkań z grupą, podczas których poruszane będą tematy dotyczące m. in.

- wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
- rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć,
- aktywnego, wspierającego słuchania,
- motywowania dziecka do współdziałania, współpracy,
- modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
- uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole,
- wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,
- budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka,
- konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.


Zajęcia są bezpłatne !

Osoby prowadzące- Anna Nowacka, Marta Habrych- certyfikowane trenerki programu.

Termin- rozpoczęcie w dniu 7 października 2020 r. a zakończenie w dniu 16 grudnia 2020 r. (10 spotkań jeden raz w tygodniu w środy – w godz. od 1615 do 2015.

Ilość uczestników- 12-15 osób

Miejsce prowadzenia zajęć- sala konferencyjna w Ratuszu w Grodkowie.

Zapisy- telefoniczne 77 4040349, 77 4155511 lub osobiście w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie ul. Kasztanowa 3 oraz Urząd Miejski w Grodkowie pokój nr 32.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY