Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2017-10-18 23:51:35

Aktualności

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU „REWITALIZACJA RATUSZA W GRODKOWIE”

 

Gmina Grodków ogłasza otwarty nabór partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych do projektu pn. „Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie”, na który Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji