Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2018-05-27 15:34:26

Aktualności

Kontrola spalanych odpadów

Straż Miejska w Grodkowie w dniu 6 kwietnia 2017 r. przy współpracy z wydziałem ochrony środowiska oraz Centralnym Laboratorium Pomiarowo – Badawczym przeprowadziła na terenie miasta i gminy Grodków kontrolę pieców w domach jednorodzinnych i zakładach pracy pod kątem spalania odpadów. Kontrolą objęto wcześniej wytypowane miejsca, które najczęściej zgłaszali mieszkańcy. Na miejscu kontroli pobrana została próbka popiołu z pieca a następnie w laboratorium przeprowadzane są badania w celu ustalenia co w nim było spalane.

Kontrola ma na celu ograniczenie spalania odpadów w piecach na terenie Miasta i Gminy Grodków i tym samym zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska strażnikom miejskim jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

Spalanie odpadów w piecach czy przydomowych paleniskach zagrożone jest karą grzywną do 5000 zł.

Dbajmy o nasze zdrowie i środowisko.

 

                                                                       Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                       Paweł Borkowski