Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2018-06-18 09:28:06

Aktualności

Umowa na dotację została podpisana

 

PODPISANA UMOWA O DOFINANSOWANIE NA WDRAŻANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH

30 czerwca 2017 roku w sali Powiatowego Muzeum w Nysie została podpisana umowa o  dofinansowanie projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Liderem Projektu jest Gmina Grodków, a Gmina Paczków - Partnerem.

 

Projekt ma na celu ograniczanie indywidualnego ruchu samochodowego w centrach miast na rzecz transportu zbiorowego i komunikacji rowerowej. Efekty jego realizacji przyczynią się do niwelowania negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne, a tym samym przyczynią się do poprawy poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.

 

Zakres projektu dla Gminy Grodków obejmuje:

Całkowita wartość kosztorysowa wyżej opisanego zakresu to 11.426.324,68 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 8.977.973,79 zł (85% wydatków kwalifikowalnych).

 

Zakres projektu dla Gminy Paczków obejmuje:

Całkowita wartość kosztorysowa wyżej opisanego zakresu to 2.861.015,50 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 2.046.178,21 zł (85% wydatków kwalifikowalnych).

 

 

Całkowita wartość projektu : 14.287.340,18 zł

w tym dofinansowanie z EFRR: 11.024.152,00 zł