Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2018-05-24 19:26:51

Aktualności

Trwa realizacja przebudowy drogi w Żarowie

Postępują prace przy realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Żarów” dofinansowanego w wysokości 140.700,00zł z budżetu Województwa Opolskiego ze środków na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach projektu przebudowany zostanie 1.128km drogi gminnej wewnętrznej. Wpłynie to pozytywnie na ochronę gruntów rolnych, lepszy dojazd do nich i poprawę warunków gospodarowania.

Planowane zakończenie robót budowlanych to 29 września 2017r.