Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2018-12-19 15:42:44

Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gmina Grodków przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2017 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2017 będzie realizowany DO CZERWCA 2018 roku - realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej.