Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2018-12-19 15:42:04

Aktualności

Porozumienie w sprawie służb prewencyjnych

W dniu 28 lutego 2018r. zostało podpisane pomiędzy Burmistrzem Grodkowa a Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu porozumienie w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Gminy Grodków w 2018r. Na powyższy cel została przekazana kwota w wysokości 10.000,00 zł.