Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-03-19 01:30:16

Aktualności

Zmiana składu Rady Miejskiej

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 425/18 z dnia 20 marca 2018 r. oddalającego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu II SA/Op 490/17 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, z dniem 20 marca 2018 r. wygasł mandat radnego Pawła Byjosa.

W związku z powyższym od 20 marca 2018 r. skład Rady Miejskiej w Grodkowie liczy 14 radnych.