Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-03-19 01:30:50

Aktualności

Zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze

W środę 28 marca br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej.

W wyniku obrad, na wniosek Burmistrza Grodkowa radni podjęli dwie uchwały.

Uchwałę w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (uchwała) oraz uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa – etap I – z ul. Otmuchowską”. (uchwała)