Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-08-23 07:55:21

Aktualności

Kiermasz talentów

„Grodkowiacy mali patrioci”

 

W ramach tygodnia profilaktyki p. Beata Sikorska-Żyrek i p. Jolanta Kuś przeprowadziły w dniu 24-04-2018r. zajęcia dotyczące patriotyzmu dla klas I-III. Dzieci rozpoczęły zajęcia od wyjaśnienia z czym kojarzy im się patriotyzm. Uczniowie udzielili wyczerpujących informacji na temat patriotyzmu. Według nich patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla innych narodów.

Dla uczniów klas I-III Ojczyzną jest jego wieś czy miasto, w którym mieszka z rodziną, szkoła, koledzy, sąsiedzi, gdzie wszystko jest znajome i bliskie, gdzie czuje się zadomowiony i bezpieczny. Związki z Ojczyzną rozpoczynają się od więzi z rodziną, szkołą, swoją miejscowością, najbliższymi okolicami.

Podczas zajęć uczniowie poznali kroki i tworzyli układ najpiękniejszego tańca narodowego, jakim jest polonez. Ponadto współpracowali w grupie, pomagając sobie przy modelowaniu kwiatów, z których powstały piękne wianki w barwach narodowych.

Zajęcia tego typu uaktywniły wszystkich uczniów w klasie, uczyły analizowania, wnioskowania, przewidywania potencjalnych konsekwencji działań, mobilizowały do szukania twórczych rozwiązań (zwłaszcza szukały odpowiedniej techniki przy modelowania kwiatów)

Pani Beata i Pani Jola dziękują wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w projekt i z ogromnym poświęceniem pomagali nam w jego realizacji.