Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-08-23 07:56:02

Aktualności

Gminny Konkurs Ekologiczny

XXI Gminny Konkurs Ekologiczny dla klas III

20 kwietnia 2018r. w „Grodkowskiej Trójce” odbył się XXI Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem: „Narodzie pomóż przyrodzie”.

Wzięło w nim udział sześć dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy:

- PSP Gałążczyce

- PSP Gnojna

- PSP 3 Grodków

- PSP Jędrzejów

- PSP Kopice

- PSP Lipowa

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród uczniów oraz kształtowanie poglądów na temat konieczności ochrony przyrody i jej zasobów. Konkurs miał charakter pisemno - turniejowy. Poziom był bardzo wyrównany.

Po zakończeniu konkursu drużyny udały się na zasłużony słodki poczęstunek oraz uroczysty apel z okazji Dnia Ziemi przygotowany przez klasy II a i II b pod kierunkiem p. Beaty Sikorskiej-Żyrek i p. Grażyny Ostręgi. Podczas apelu wyłoniono zwycięzców konkursu.

Oto wyniki:

Laureatami Gminnego Konkursu Ekologicznego zostali:

I miejsce PSP Grodków

II miejsce PSP Kopice

III miejsce PSP 3 Lipowa

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i cennymi nagrodami rzeczowymi. Nagrody wręczyła wicedyrektor p. Jadwiga Tyc.

Konkurs przygotowały panie: Beata Sikorska-Żyrek i Jolanta Kuś a nad jego przeprowadzeniem czuwała wicedyrektor Jadwiga Tyc

fot. Norbert Bohdziul