Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-08-23 07:54:20

Aktualności

Dofinasowanie projektu budowlanego dla JRG PSP w Grodkowie.

W dniu 16 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie Burmistrz Marek Antoniewicz podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu bryg. Dariuszem Maciążkiem w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę części garażowej wraz z jej kompleksową termomodernizacją Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Grodkowie. W ramach porozumienia na w/w cel przeznaczono 50.000,00 zł.