Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-08-23 07:53:30

Aktualności

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W dniach od 7 maja do 10 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich pracowników Urzędu. Kurs trwał 10 godzin szkoleniowych ( 2 dni- każdy uczestnik kursu). W trakcie kursu pracownicy Urzędu poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jak również brali udział w ćwiczeniach przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (niemowlę, dziecko, osoba dorosła), pracy na AED, rozpoznawali objawy padaczki, zawału serca, udaru a także poznali sposób radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Celem kursu było przedstawienie pracownikom właściwych procedur postępowania w razie nagłego wypadku, tak aby mogli je wykorzystać w sytuacji zagrożenia.