Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2018-11-16 09:28:47

Aktualności

Raport IUNG dot. suszy

Urząd Miejski w Grodkowie uprzejmie informuje, iż raport IUNG uwzględnił ziemniaki  w grupie upraw zagrożonych suszą. W związku z powyższym w przypadku wystąpienia strat w/w uprawie należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 10 ( parter ), wg zamieszczonego poniżej wzoru zgłoszenia.

Ponadto informuje się, iż w/w Komisja uwzględni tylko te zgłoszenia, co do których będzie możliwość oględzin uprawy w terenie.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, pokój nr 33 i 34. Telefon 77 4040337.