Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-04-20 05:14:08

Aktualności

Ślubowanie nowych pracowników

Dnia 30 października 2018 r. 3 nowych pracowników po odbyciu służby przygotowawczej złożyło ślubowanie o następującej treści: Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone zadania. Tak mi dopomóż Bóg.

W gronie nowych pracowników Urzędu Miejskiego w Grodkowie powitaliśmy Panią Agnieszkę Bugajską zatrudnioną na stanowisku starszego specjalisty ds. podatków i opłat w Wydziale Podatków i Opłat, Panią Beatę Tarapatę zatrudnioną na stanowisku podinspektora ds. obsługi kasy w Wydziale Finansowym oraz Panią Magdalenę Romanów zatrudnioną na stanowisku inspektora ds. budżetu i księgowości w Wydziale Finansowym.

Ślubowanie zostało złożone przed Burmistrzem Grodkowa Markiem Antoniewiczem. W uroczyści wziął udział również Waldemar Wójciki Zastępca Burmistrza, Filomena Zeman Skarbnik, Andrzej Romian Sekretarz oraz Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Agnieszka Solska a także Kierownik Wydziału Finansowego Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn.