Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-06-17 19:23:45

Aktualności

UWAGA!!!

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot należy złożyć do Burmistrza Grodkowa w ustawowym terminie tj. od 1 do 28 lutego 2019 r. odpowiedni wniosek wraz z:

- stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego fakturami VAT  (lub ich kopiami – oryginał do wglądu) za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

- dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierającym informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do pobrania w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pokoju nr 12.

Informacja tel. nr 774040347