Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2020-05-28 03:29:50

Aktualności

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu ogłasza rozpoczęcie Konkursu o zasięgu krajowym :

                                 Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiegać będzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy,zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

Przy ocenie gospodarstw brane pod uwagę będą :

 

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

Po każdym z etapów odbędzie się uroczyste podsumowanie, podczas którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.

W ubiegłym roku grono fundatorów nagród liczyło ponad dwadzieścia firm i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, które ufundowały nagrody w postaci sprzętu rolniczego, ogrodniczego m.in. kosiarki, wykaszarki, odkurzacze przemysłowe, piły, środki ochrony indywidualnej, itp.

Zwycięzca etapu centralnego otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy: w ubiegłym roku był to ciągnik rolniczy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 29 marca 2019 r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Lech Waloszczyk – Dyrektor OR KRUS w Opolu