Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-11-21 18:12:55

Aktualności

Przejazdy kolejowe będą zamknięte!!!

I n f o r m a c j a
o zamknięciu przejazdów kolejowo – drogowych

Urząd Miejski w Grodkowie zawiadamia o planowanym zamknięciu przejazdów kolejowo – drogowych  w Grodkowie w związku z planowaną ich przebudową tj.:

- zamknięcie skrzyżowanie linii kolejowej nr 288 Nysa - Brzeg z drogą gminną nr 104380 O ul. Warszawska nastąpi w  dniach: − od 19.08.2019 r. do 10.09.2019 r.  - załącznik nr 1 projekt objazdu

- zamknięcie skrzyżowanie linii kolejowej nr 288 Nysa - Brzeg z drogą gminną nr 104377 O ul. Wrocławskiej nastąpi w  dniach: − od 16.09.2019 r. do 27.09.2019 r. załącznik nr 2 projekt objazdu.

Objazdy prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.