Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2020-02-24 00:55:12

Aktualności

Zapisy na szkolenia - wrzesień

Harmonogram szkoleń na wrzesień

Burmistrz Grodkowa zaprasza do udziału w szkoleniach odbywających się w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”. Projekt realizowany jest przez Gminę Grodków wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mieszkańcy Gminy Grodków, którzy ukończyli 25 rok życia mogą zapisywać się na szkolenia we wrześniu:

Nazwa szkolenia (moduł)

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Moje finanse i transakcje w sieci - opis

10.09-12.09

godz. 09.00-13.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Rolnik w sieci - opis

10.09-12.09

godz. 14.00-18.00

Urząd Miejski w Grodkowie

3.

Rodzic w Internecie - opis

16.09-18.09

godz. 09.00-13.00

Urząd Miejski w Grodkowie

4.

Mój biznes w sieci - opis

16.09-18.09

godz. 14.00-18.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Tworzę własną stronę internetową (blog) - opis

25.09-27.09

godz. 09.00-13.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Moje finanse i transakcje w sieci - opis

25.09-27.09

godz. 14.00-18.00

Urząd Miejski w Grodkowie

 Każde szkolenie będzie trwało 12 godzin (3 dni po 4 godziny), w grupach 12-osobowych.

Szkolenia są bezpłatne, zapewniamy catering.

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego pok. 39. Dokumenty do pobrania dostępne są w BIP (zakładka E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków).

 Można się również zgłosić elektronicznie poprzez stronę internetowa www.fwzr.pl/rezerwacje

 Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt pod nr tel.: 77 40 40 318 (Urząd Miejski w Grodkowie) lub 733 885 505 (Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju)