Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2020-07-05 00:36:53

Aktualności

Przekazanie sztandaru PSP nr 1

Przekazanie sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Grodkowie i pożegnanie sztandaru gimnazjum

 

       Z prawdziwym wzruszeniem 13.11.2019r. stałam przed władzami miasta, przedstawicielami nadzoru, dyrektorami szkół i przedszkoli naszej gminy, uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami obsługi, emerytowanymi nauczycielami. Miałam bowiem świadomość niepowtarzalności chwili, w której w auli szkolnej zebrali się ludzie połączeni przez jedno szczególne miejsce – Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Grodkowie .

   Z całą pewnością wielu zadawało sobie pytanie, dlaczego spotkaliśmy się właśnie 13 listopada, skąd wybór takiej daty? Było ku temu wiele powodów, dla których ten dzień, dla naszej społeczności szkolnej, stał się wyjątkowy.

   Pierwszym z nich było to, że właśnie w tym dniu nastąpiło zakończenie TYGODNIA DLA POLSKI wprowadzonego w ubiegłym roku szkolnym do kalendarza świąt i imprez szkolnych z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości poświęconej ojczyźnie i wolności, bo przecież 11 Listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa.

     W tym roku nasze świętowanie rozpoczęło się od 6 listopada i skończyło się, właśnie 13 listopada. Ten czas obfitował w szereg bardzo ważnych wydarzeń, a cały ten tydzień, nazwany w naszej szkole TYGODNIEM DLA POLSKI był dla nas niezwykły.

     Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości biało-czerwone ptaki wolności w oknach naszej szkoły symbolizowały to święto i informowały o tym wszystkich mieszkańców Grodkowa .

Konkursy wierszy i pieśni patriotycznych, apel na Dzień Niepodległości, udział w programie „Do hymnu”, lekcje o symbolach narodowych, to bardzo dobry czas, by przygotować się do uroczystości przekazania sztandaru. Bo przecież szacunek do symboli narodowych i naszej ojczyzny, to pierwszy i podstawowy obowiązek każdego Polaka.  A poprzez to szacunek do symboli szkolnych i patrona. To także praktyczna lekcja historii, którą wspólnie tworzymy w tej szkole od 25 lat.

     Ten rok szkolny 2019/2020 jest 25 rokiem działalności. I ten dzień był też inauguracją tej wspaniałej rocznicy. Świętowanie urodzin naszej szkoły będzie trwać przez cały ten rok szkolny i zakończy się świętem patrona oraz Majówką z Kopernikiem w dniu 24.05.2020 roku, kiedy to wspominać będziemy całą naszą historię.

     Ta placówka funkcjonuje od 1994 roku. Wówczas w tym budynku utworzono Publiczną Szkołę Podstawową nr 1, która zakończyła działalność w 2002 roku, bo rozpoczęła się reforma oświaty, która wprowadziła funkcjonowanie trzyletnich gimnazjów. Na bazie ówczesnej szkoły podstawowej powstało gimnazjum.

Do roku 2002 funkcjonowała jeszcze szkoła podstawowa z wygasającymi klasami IV-VIII, a od 1999 rozpoczęło swoją działalność   Gimnazjum Publiczne nr 1 w Grodkowie, które to  w wyniku następnych zmian strukturalnych w oświacie w 2017r. zostało przekształcone ponownie na Publiczną Szkołę Podstawową nr 1, tym razem, z wygasającymi klasami gimnazjalnymi. Uczniowie ci ukończyli naukę w roku szkolnym 2018/2019. Historia zatoczyła koło i w związku z tym ten rok szkolny należy ponownie już tylko do uczniów szkoły podstawowej. Jak widać z naszej zawiłej historii, nie jest nam łatwo. Bo jesteśmy jedyną placówką w gminie, która dwukrotnie zmieniała swoją strukturę, a to wiązało się z ogromnymi zadaniami, które należało pokonać.

   Mimo tego, ze nasza struktura organizacyjna przez te lata ulegała znacznemu przekształceniu, żadne z zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nie zostało zaniechane. Prowadzona była i jest szeroka działalność w zakresie między innymi takich zadań jak:

       A przede wszystkim wychowanie do wartości i kultywowanie tradycji i obyczajów szkolnych.

       Nasz patron Mikołaj Kopernik, którego imieniny przypadły właśnie 13 listopada, i to był też powód wyboru tej daty, towarzyszy nam od osiemnastu lat, ale został wybrany  w czerwcu 1998 r., dokonali tego ówcześni uczniowie szkoły podstawowej. Jednak ze względu na reformę oświaty prace nad nadaniem imienia szkole zostały wstrzymane.

Po powołaniu w 1999 r. gimnazjum społeczność szkolna zdecydowała, aby Gimnazjum Publicznemu Nr 1 w Grodkowie nadać imię Mikołaja Kopernika, które zostało wybrane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Wtedy to oprócz imienia nadanego  24.05.2001 roku zyskaliśmy sztandar. Historia i w tym względzie również zatoczyła koło,  a nasz Kopernik widniejący na sztandarze trwa przy nas do dnia dzisiejszego.

    Patron stał się wzorem w postępowaniu dla uczniów, a jego cechy pomogły w urzeczywistnianiu ideałów i wyrastaniu naszych uczniów na dobrych obywateli naszej Ojczyzny. W szkole kierujemy się jego słowami:

 „Próżnowaniem poniża się dary natury, a zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągnąć człowieka od zła i kierować jego umysł ku większej doskonałości”.

A Sztandar – symbol honoru Naszej szkoły - wiernie Nam towarzyszy w najważniejszych, pięknych chwilach szkolnego życia.

     Praca z Patronem i Sztandarem jest wspaniałą pedagogiczną realizacją zadań każdej szkoły, dostarcza też dużo osobistej satysfakcji. Jest też symbolem jedności. I my tę jedność zyskaliśmy. Najpierw nasza młodzież przytulona do sztandaru gimnazjum, a teraz przytuli się do swojego publicznej szkoły podstawowej.

Bo przecież sztandar to symbol budujący poczucie przynależności. To swoisty manifest własnej tożsamości, polskości. To jedyny w swoim rodzaju znak współuczestniczenia w określonej grupie. Sztandar to również fizyczna reprezentacja najważniejszych wartości, tradycji oraz ogromna więź, jaka łączy tych, dla których jest drogowskazem. I ma służyć jak ten żagiel ze słów Jacka Wejrocha, które były mottem uroczystości: „Niektórym ludziom sztandary służą jako żagle”.

     Mamy nadzieję, że nasz „żagiel” będzie ciągnąć nas ku jeszcze lepszej przyszłości naszych uczniów i naszej szkoły.

       W związku z tym następne dwa najważniejsze powody, dla których spotkaliśmy się  13 listopada, to pożegnanie sztandaru gimnazjum i przekazanie nowego szkole podstawowej przez Radę Rodziców.

       Ten nowy sztandar jest szczególny, gdyż w nim każdy uczeń, rodzic, nauczyciel, pracownik obsługi naszej szkoły ma swoją cząstkę. Pamiętam pierwsze spotkanie z Radą Rodziców, kiedy to wypowiedziałam nasze marzenie o nowym sztandarze symbolizującym społeczność szkoły podstawowej. Nie trzeba było długo czekać na spełnienie tego drogiego marzenia. Z wielkim zaangażowaniem zostało przygotowane „Świąteczne biesiadowanie”   i okazało się, że sztandar nie jest tylko w zasięgu marzeń. Bo od 13 listopada 2019r. jest z nami. Dlatego fundatorom Radzie Rodziców, uczestnikom naszych imprez szkolnych, nauczycielom, rodzicom składam serdeczne podziękowania. Dziękuję za ten dar, za troskę, pracę i pomoc, które ofiarujecie  szkole każdego dnia.

     Projekt sztandaru to dzieło grupy nauczycieli oraz dyrekcji naszej szkoły. Ma kształt kwadratu. Rewers jest koloru czerwonego. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe – orzeł srebrno – złoty z głową ozdobioną złotą koroną – zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.

         Awers jest w kolorze chabru, jak kolor nieba, które obserwował Mikołaj Kopernik. W centralnej części widnieje portret naszego patrona na tle heliocentrycznego układu słonecznego, w centrum którego znajduje się słońce, a planety je obiegają.

W górnej części awersu znajduje się nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, a w dolnej napis „im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie”.

Sztandar ma wymiary 1m na 1m, frędzle i wykończenia są koloru złotego. Drzewiec o wysokości 2m 20cm ( kolor drewna – ciemny brąz) zakończony jest złotymi okuciami i głowicą z metalowym orłem.

     Uczniowie naszej szkoły byli uczestnikami  wyjątkowej uroczystości. Udowodnili wielokrotnie – nauką, zachowaniem, że w pełni zasługują na Sztandar i imię Mikołaja Kopernika.

      Od 2 września przygotowywali się do tego wydarzenia, wraz z wychowawcami, nauczycielami, personelem obsługi sprawili to, że szkoła była świątecznie przystrojona symbolami patrona. Zapoznali się z jego historią i historią symboli. Byłam dumna, że wszystkie działania wypełniali ze zrozumieniem, zaangażowaniem i radością.

     Tak więc ten dzień, te wszystkie przeżycia na długo pozostaną w naszych sercach. I to, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika to placówka ucząca szacunku dla tradycji, umiłowania Ojczyzny, wychowująca w duchu tolerancji i otwartości.

     W związku z tym życzę wszystkim, którzy z nami świętowali samych sukcesów i wytrwałości, bo – „przyszłość należy do tych, którzy nie są rozczarowani”.