Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2020-07-05 00:38:06

Aktualności

Zapraszamy na ostatnie szkolenie

Burmistrz Grodkowa zaprasza do udziału w ostatnim szkoleniu odbywającym się w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”. Projekt realizowany jest przez Gminę Grodków wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mieszkańcy Gminy Grodków, którzy ukończyli 25 rok życia mogą zapisywać się na szkolenie pt. "Mój biznes w sieci".

Termin szkolenia: 12-13 grudnia 2019r., godz. od 8.00 do 14.00

Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Grodkowie

Szkolenie będzie trwało 12 godzin (2 dni po 6 godzin), w grupie 12-osobowej.

Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy catering.

Wszystkie informacje i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie i BIP (zakładka E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków).

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel.: 77 40 40 318 lub mailowo pod adresem: fundusze@grodkow.pl .

Osoba koordynująca: Anna Zając.