Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodków na lata 2018 -2022 2018-06-18 09:05 Piotr Zając aktualizacja treści
2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodków na lata 2018 -2022 2018-06-18 09:05 Piotr Zając aktualizacja treści
3. 2018 2018-06-18 07:23 Barbara Knap aktualizacja treści
4. 2018 2018-06-18 07:19 Barbara Knap aktualizacja treści
5. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa szatni sportowej z przyłączami w ramach zadania Boisko Starowice 2018-06-15 13:43 Kamila Rademacher aktualizacja treści
6. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Grodków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-06-15 13:31 Barbara Knap aktualizacja treści
7. Zapytanie ofertowe pn. "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych" zadania współfinasowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponetem jest Minister Sprawiedliwości 2018-06-15 13:12 Bogusław Badacz aktualizacja treści
8. Grodkowska Gra Miejska 2018-06-15 12:32 Paweł Borkowski aktualizacja treści
9. Kontrola numerów porządkowych 2018-06-15 12:30 Paweł Borkowski aktualizacja treści
10. Koncepcja budowy krytej pływalni 2018-06-15 12:19 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
11. Dni Grodkowa - podsumowanie 2018-06-15 12:00 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
12. Wstępne ogłoszenie informacyjne - Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenuGminy Grodków 2018-06-15 11:53 Kamila Rademacher aktualizacja treści
13. 2018 2018-06-15 09:39 Monika Grocholska aktualizacja treści
14. Ogłoszenie o I przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 1 w Rynku Nr 16 w Grodkowie z udziałem w działce Nr 322/7 2018-06-15 09:35 Monika Grocholska aktualizacja treści
15. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - aplikant w Straży Miejskiej 2018-06-14 14:05 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
16. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urządnicze w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - podinspektor ds. obsługi kasy w Wydziale Finansowym 2018-06-14 13:37 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
17. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - starszy specjalista ds. podatków i opłat w Wydziale Podatków i Opłat 2018-06-14 13:34 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
18. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - starszy specjalista ds. podatków i opłat w Wydziale Podatków i Opłat 2018-06-14 13:33 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
19. Miejsko -Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Lipowej w dniu 24 czerwca 2018 r. 2018-06-14 13:10 Bogusław Badacz aktualizacja treści
20. Ogłoszenia o naborze 2018-06-14 12:41 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
21. Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018-06-14 11:57 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
22. Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018-06-14 11:56 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
23. Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018-06-14 11:56 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
24. Koncepcja budowy krytej pływalni 2018-06-14 11:31 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
25. Koncepcja budowy krytej pływalni 2018-06-14 11:30 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
26. Koncepcja budowy krytej pływalni 2018-06-14 10:58 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
27. Dni Grodkowa - fotorelacja cz.2 2018-06-14 09:52 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
28. 25-lecie firmy Agro-As 2018-06-14 09:17 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
29. XXIV Bieg Olimpijski w Jędrzejowie 2018-06-14 09:05 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
30. XXIV Bieg Olimpijski w Jędrzejowie 2018-06-14 09:05 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
31. Zebrania wiejskie na terenie gminy Grodków 2018-06-13 13:23 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
32. Zebrania wiejskie na terenie gminy Grodków 2018-06-13 13:21 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
33. 2018 2018-06-13 13:17 Barbara Knap aktualizacja treści
34. Szkolna Kasa Oszczędności w PSP nr 3 2018-06-13 11:34 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
35. Szkolna Kasa Oszczędności w PSP nr 3 2018-06-13 11:33 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
36. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2017 rok 2018-06-13 07:28 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
37. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2017 rok 2018-06-13 07:27 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
38. Druki do pobrania 2018-06-12 13:53 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
39. Ogłoszenie w sprawie propozycji współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 2018-06-12 13:51 Barbara Knap aktualizacja treści
40. Ogłoszenie w sprawie propozycji współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 2018-06-12 13:49 Barbara Knap aktualizacja treści
41. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2018-06-12 13:49 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
42. Ogłoszenie w sprawie propozycji współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 2018-06-12 13:49 Barbara Knap aktualizacja treści
43. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2018-06-12 13:48 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
44. Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodków 2018-06-12 13:38 Barbara Knap aktualizacja treści
45. Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków 2018-06-12 13:35 Barbara Knap aktualizacja treści
46. 2018 2018-06-12 13:03 Monika Grocholska aktualizacja treści
47. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obejmującej część działki Nr 1037 o pow. 0,0100 ha położonej w Grodkowie 2018-06-12 13:02 Monika Grocholska aktualizacja treści
48. 2018 2018-06-12 12:57 Monika Grocholska aktualizacja treści
49. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obejmującej część działki Nr 1037 o pow. 0,0100 ha położonej w Grodkowie 2018-06-12 12:56 Monika Grocholska aktualizacja treści
50. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obejmującej część działki Nr 1037 o pow. 0,0100 ha położonej w Grodkowie 2018-06-12 12:50 Monika Grocholska aktualizacja treści

Strona: 1 z 213

  • Data aktualizacji: 2018-06-18 09:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 861 462