Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. 2021 2021-02-26 13:43 Monika Grocholska aktualizacja treści
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia obejmujący udział 1/3 części w działce Nr 360/4 położonej w Grodkowie 2021-02-26 13:41 Monika Grocholska aktualizacja treści
3. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa Nr GGR.II.6840.40.2020.MG z dnia 25.02.2021 r. w sprawie wykazania do zbycia udziału 1/3 części w działce Nr 360/4 położonej w Grodkowie 2021-02-26 13:38 Monika Grocholska aktualizacja treści
4. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego nr IN.I.746.51.2020.AB z dnia 19.02.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym 2021-02-26 09:06 Kamila Rademacher aktualizacja treści
5. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego nr IN.I.746.51.2020.AB z dnia 19.02.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym 2021-02-26 09:06 Kamila Rademacher aktualizacja treści
6. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego nr IN.I.746.42.2020.AB z dnia 19.02.2021r. o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym 2021-02-26 09:04 Kamila Rademacher aktualizacja treści
7. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu w sprawie pozwolenia wodnoprawengo dotyczącego odprowadzenia wód z projektownych chodników w Gnojnej 2021-02-25 14:54 Piotr Zając aktualizacja treści
8. PITY 2021-02-25 14:27 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
9. PITY 2021-02-25 14:27 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
10. PITY 2021-02-25 14:26 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
11. PITY 2021-02-25 14:24 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
12. PITY 2021-02-25 14:23 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
13. PITY 2021-02-25 14:22 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
14. PITY 2021-02-25 14:21 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
15. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie cieków w Gnojnej 2021-02-25 14:17 Piotr Zając aktualizacja treści
16. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw w miejscowości Żarów". 2021-02-25 14:05 Aneta Nakielska aktualizacja treści
17. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw w miejscowości Żarów". 2021-02-25 14:05 Aneta Nakielska aktualizacja treści
18. Nabór na wolne stanowisko pracy-urzędnicze - podinspektor ds. gospodarowania nieruchomościami i rolnictwa 2021-02-25 13:41 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
19. Nabór na wolne stanowisko pracy-urzędnicze - podinspektor ds. gospodarowania nieruchomościami i rolnictwa 2021-02-25 13:39 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
20. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Grodkowie w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r. 2021-02-25 11:44 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
21. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Grodkowie w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r. 2021-02-25 11:39 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
22. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Grodkowie w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r. 2021-02-25 11:39 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
23. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Odmulenie rowu melioracyjnego - dz. nr 448 w Kobieli. 2021-02-25 07:28 Aneta Nakielska aktualizacja treści
24. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Odmulenie rowu melioracyjnego - dz. nr 448 w Kobieli. 2021-02-25 07:28 Aneta Nakielska aktualizacja treści
25. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący działkę nr 93/8 o pow. 0,1079 ha w miejscowości Kopice 2021-02-25 07:17 Natalia Topa aktualizacja treści
26. 2021 2021-02-25 07:16 Monika Grocholska aktualizacja treści
27. 2021 2021-02-25 07:14 Monika Grocholska aktualizacja treści
28. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący działkę nr 33/2 o pow. 0,1996 ha w miejscowości Gałązczyce 2021-02-25 07:13 Natalia Topa aktualizacja treści
29. 2021 2021-02-24 15:35 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
30. Dostępność 2021-02-24 14:51 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
31. Dostępność 2021-02-24 14:51 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
32. Deklaracja dostępności 2021-02-24 14:50 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
33. Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie 2021-02-24 12:24 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
34. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Doposażenie placu zabaw w m. Więcmierzyce. 2021-02-24 10:12 Aneta Nakielska aktualizacja treści
35. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 24.02.2021 r. 2021-02-24 10:01 Bogusław Badacz aktualizacja treści
36. Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie 2021-02-24 08:31 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
37. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Bąków - Urządzenie drogi na dz. nr 124/4" 2021-02-23 14:33 Aneta Nakielska aktualizacja treści
38. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudwoa drogi wewnętrznej na dz. nr 432 w m. Starowice Dolne". 2021-02-23 14:32 Aneta Nakielska aktualizacja treści
39. LZS Starowice zdobywa punkty w Nysie 2021-02-23 13:25 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
40. Ogłoszenie wyników konkursu - promocja zdrowia 2021-02-23 13:00 Barbara Knap aktualizacja treści
41. Ogłoszenie wyników konkursu - promocja zdrowia 2021-02-23 12:59 Barbara Knap aktualizacja treści
42. Ogłoszenie wyników konkursu - sport 2021-02-23 12:57 Barbara Knap aktualizacja treści
43. Ogłoszenie wyników konkursu - sport 2021-02-23 12:57 Barbara Knap aktualizacja treści
44. Jednostki gminne 2021-02-23 11:52 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
45. Jednostki gminne 2021-02-23 11:48 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
46. Jednostki gminne 2021-02-23 11:44 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
47. Jednostki gminne 2021-02-23 11:43 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
48. Jednostki gminne 2021-02-23 11:40 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
49. Jednostki gminne 2021-02-23 11:39 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
50. Zarządzenie Nr 0050.450.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-02-23 10:22 Barbara Knap aktualizacja treści

Strona: 1 z 403

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 13:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 205 334