Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik 2019-02-21 14:03 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
2. Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-02-21 13:00 Barbara Knap aktualizacja treści
3. 2019 2019-02-21 12:39 Barbara Knap aktualizacja treści
4. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-02-21 12:37 Barbara Knap aktualizacja treści
5. Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023 2019-02-21 11:49 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
6. Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023 2019-02-21 11:48 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
7. Protokoły z sesji - kadencja 2018-2023 2019-02-21 11:44 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
8. Dowody osobiste - utrudnienia w złożeniu wniosku! 2019-02-21 11:01 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
9. Dowody osobiste - utrudnienia w złożeniu wniosku! 2019-02-21 11:00 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
10. Zaproszenie na szkolenie - "Twój e-PIT" 2019-02-21 10:56 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
11. Zaproszenie na szkolenie - "Twój e-PIT" 2019-02-21 10:55 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
12. Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik 2019-02-21 08:27 Kamila Rademacher aktualizacja treści
13. Skrzaty z GAS w Brzegu 2019-02-21 07:48 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
14. Dom Kultury zaprasza na koncert z okazji Dnia Kobiet 2019-02-21 07:43 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
15. Audycje umuzykalniające 2019-02-21 07:39 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
16. Upoważnienie do odbioru ekwiwalentu 2019-02-20 14:55 Bogusław Badacz aktualizacja treści
17. Upoważnienie do odbioru ekwiwalentu 2019-02-20 14:54 Bogusław Badacz aktualizacja treści
18. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi geodezyjne 2019-02-20 08:38 Kamila Rademacher aktualizacja treści
19. 2019 2019-02-20 08:24 Barbara Knap aktualizacja treści
20. 2019 2019-02-20 08:20 Barbara Knap aktualizacja treści
21. Rękodzieło w OKiR 2019-02-19 14:08 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
22. BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 3 stycznia 2019r. na wniosek: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A - reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę "Elprobud", z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową łącza kablowego do zasilania działki rekreacyjnej, przewidzianej do realizacji w Głębocku 2019-02-19 14:02 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
23. BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 3 stycznia 2019r. na wniosek: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A - reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę "Elprobud", z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową łącza kablowego do zasilania działki rekreacyjnej, przewidzianej do realizacji w Głębocku 2019-02-19 14:02 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
24. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2019-02-19 11:01 Barbara Knap aktualizacja treści
25. 2019 2019-02-19 10:57 Barbara Knap aktualizacja treści
26. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-02-19 10:56 Barbara Knap aktualizacja treści
27. Komunikat 1/PD/2019 - ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 10 2019-02-18 14:15 Bogusław Badacz aktualizacja treści
28. Komunikat 1/PD/2019 - ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 10 2019-02-18 14:14 Bogusław Badacz aktualizacja treści
29. Projekty uchwał - kadencja 2018-2023 2019-02-18 14:12 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
30. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 2019-02-18 14:02 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
31. BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 3 stycznia 2019r. na wniosek: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A - reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę "Elprobud", z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową łącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego i działki rekreacyjnej, przewidzianej do realizacji w Głębocku 2019-02-18 13:06 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
32. BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 3 stycznia 2019r. na wniosek: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A - reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę "Elprobud", z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową łącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego i działki rekreacyjnej, przewidzianej do realizacji w Głębocku 2019-02-18 13:04 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
33. PUCHAR GRODKOWA 2019 2019-02-18 13:02 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
34. Żaki GAS-u w Skarbimierzu 2019-02-18 12:05 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
35. Turniej Grodków CUP 2019 - Orliki 2008 2019-02-18 12:01 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
36. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2019-02-15 13:34 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
37. Setki nowych książek w grodkowskiej "Jedynce" 2019-02-15 10:44 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
38. Setki nowych książek w grodkowskiej "Jedynce" 2019-02-15 10:44 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
39. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2019-02-15 10:33 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
40. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2019-02-15 10:33 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
41. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2019-02-15 10:30 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
42. WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 2019-02-15 09:40 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
43. II Przetarg nieograniczony na: Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne 2019-02-14 14:05 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
44. V Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopce-Leśnica - część I 2019-02-14 14:00 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
45. V Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopce-Leśnica - część I 2019-02-14 13:59 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
46. Sesja Rady Miejskiej w Grodkowie 2019-02-14 13:43 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
47. V Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopce-Leśnica - część I 2019-02-14 13:37 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
48. V Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopce-Leśnica - część I 2019-02-14 13:37 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
49. V Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopce-Leśnica - część I 2019-02-14 13:37 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
50. 2019 2019-02-14 13:34 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści

Strona: 1 z 270

  • Data aktualizacji: 2019-02-21 14:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 044 690