Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
51. Zarządzenie Nr 0050.449.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-02-23 10:21 Barbara Knap aktualizacja treści
52. Zarządzenie Nr 0050.449.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-02-23 10:20 Barbara Knap aktualizacja treści
53. 2021 2021-02-23 10:12 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
54. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 23.02.2021 r. 2021-02-23 10:07 Bogusław Badacz aktualizacja treści
55. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 23.02.2021 r. 2021-02-23 10:07 Bogusław Badacz aktualizacja treści
56. 2021 2021-02-23 08:47 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
57. 2021 2021-02-23 08:47 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
58. Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie 2021-02-22 14:21 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
59. Być jak Ignacy 2021-02-22 14:20 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
60. Kontrole odprowadzania odpadów komunalnych 2021-02-22 13:57 Paweł Borkowski aktualizacja treści
61. 2021 2021-02-22 13:57 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
62. Kontrola segregacji odpadów kmunalnych 2021-02-22 13:56 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
63. Kontrole odprowadzania odpadów komunalnych 2021-02-22 13:53 Paweł Borkowski aktualizacja treści
64. Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie 2021-02-22 12:20 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
65. GAS Grodków również był w Tułowicach 2021-02-22 12:19 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
66. Relacja z Turnieju Bawi Nas Piłka 2021-02-22 12:12 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
67. Wojewódzkich Rozgrywek Orlika 2021-02-22 12:09 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
68. Relacja z Turnieju Skrzatów 2021-02-22 12:06 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
69. Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie 2021-02-22 11:26 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
70. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2021-02-22 09:51 Piotr Zając aktualizacja treści
71. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wymianę ogrodzenia w m. Lipowa dla zadania pn.: "Lipowa ogrodzenie działki nr 424/5". 2021-02-19 13:56 Aneta Nakielska aktualizacja treści
72. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wymianę ogrodzenia w m. Lipowa dla zadania pn.: "Lipowa ogrodzenie działki nr 424/5". 2021-02-19 13:55 Aneta Nakielska aktualizacja treści
73. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa nr IGP.II.6733.1.2021 z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie prawa wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 5 stycznia 2021r. na wniosek: Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim 46d, 49-200 Grodków, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: sieć kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopicach - część II, etap II", na terenie nieruchomości położonych w Kopicach działki Nr: 207/2, 371, 370/1, 276. 2021-02-19 13:53 Kamila Rademacher aktualizacja treści
74. 2021 2021-02-19 10:40 Natalia Topa aktualizacja treści
75. Odwołanie przetargu na zbycie działki nr 93/8 w miejscowości Kopice 2021-02-19 10:35 Natalia Topa aktualizacja treści
76. Ogłoszenie o I przetargu ustnym, nieograniczonym na zbycie działki nr 93/8 w miejscowości Kopice 2021-02-19 10:34 Natalia Topa aktualizacja treści
77. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: "Przebudowa dróg wewnętrzych w Gminie Grodków". 2021-02-19 07:48 Aneta Nakielska aktualizacja treści
78. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: "Przebudowa dróg wewnętrzych w Gminie Grodków". 2021-02-19 07:48 Aneta Nakielska aktualizacja treści
79. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: "Przebudowa dróg wewnętrzych w Gminie Grodków". 2021-02-19 07:47 Aneta Nakielska aktualizacja treści
80. Zaproszenie do składania ofert na Opracowanie dkumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa dróg wewnętrzych w Gminie Grodków". 2021-02-19 07:45 Aneta Nakielska usunięcie artykułu
81. Zaproszenie do składania ofert na Opracowanie dkumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa dróg wewnętrzych w Gminie Grodków". 2021-02-19 07:44 Aneta Nakielska aktualizacja treści
82. Zaproszenie do składania ofert na Opracowanie dkumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa dróg wewnętrzych w Gminie Grodków". 2021-02-19 07:43 Aneta Nakielska aktualizacja treści
83. Zarządzenie Nr 0050.441.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w pierwszym półroczu 2021 roku 2021-02-18 14:55 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
84. Konkurs z ustawy o sporcie - ogłoszenie wyników 2021-02-18 14:53 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
85. GBS 2021-02-18 14:25 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
86. GBS 2021-02-18 14:15 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
87. Narodowy Spis Powszechny 2021 2021-02-18 14:01 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
88. Narodowy Spis Powszechny 2021 2021-02-18 14:00 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
89. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2021-02-18 12:55 Piotr Zając aktualizacja treści
90. Informacja o wyborze dyrektora Złobka 2021-02-17 15:21 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
91. Transmisje obrad sesji RM - kadencja 2018-2023 2021-02-17 15:13 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
92. Transmisje obrad sesji RM - kadencja 2018-2023 2021-02-17 15:12 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
93. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, obejmujący część działki nr 388/1 w miejscowości Grodków 2021-02-17 12:15 Natalia Topa aktualizacja treści
94. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, obejmujący część działki nr 388/1 w miejscowości Grodków 2021-02-17 12:14 Natalia Topa aktualizacja treści
95. 2021 2021-02-17 12:12 Monika Grocholska aktualizacja treści
96. 2021 2021-02-17 12:11 Monika Grocholska aktualizacja treści
97. 2021 2021-02-17 11:54 Monika Grocholska aktualizacja treści
98. 2021 2021-02-17 11:54 Monika Grocholska aktualizacja treści
99. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, obejmujący część działki nr 388/1 w miejscowości Grodków 2021-02-17 11:43 Natalia Topa aktualizacja treści
100. 2021 2021-02-17 11:42 Monika Grocholska aktualizacja treści

Strona: 2 z 403

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 13:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 205 109