Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
51. 2020 2020-11-20 09:50 Monika Grocholska aktualizacja treści
52. 2020 2020-11-20 09:49 Monika Grocholska aktualizacja treści
53. Usunięty pojazd 2020-11-19 14:55 Paweł Borkowski aktualizacja treści
54. Projekty uchwał - kadencja 2018-2023 2020-11-19 14:44 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
55. Koniec sezonu MX 2020 AMK Grodków 2020-11-19 07:51 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
56. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora ds. obsługi projektów 2020-11-19 07:51 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
57. Koniec sezonu MX 2020 AMK Grodków 2020-11-19 07:49 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
58. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownik Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie 2020-11-18 15:38 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
59. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownik Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie 2020-11-18 15:22 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
60. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów i obiektów użytku publicznego Gminy Grodków 2020-11-18 15:14 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
61. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów i obiektów użytku publicznego Gminy Grodków 2020-11-18 15:13 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
62. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów i obiektów użytku publicznego Gminy Grodków 2020-11-18 15:11 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
63. Oświadczenie majątkowe Tomasza ZEMANA złożone na dzień 30 września 2020 r. w związku z wygaśnięciem mandatu radnego z dniem 30 września 2020 r. 2020-11-18 15:00 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
64. Obwieszczenia Burmistrza Grodkowa nr IGP.I.6721.2.2017 z dnia 06.11.2020 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-11-18 14:00 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
65. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Grodkowie w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r. 2020-11-18 13:13 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
66. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Grodkowie w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r. 2020-11-18 13:10 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
67. Projekt "Opolskie - aktywnie i smacznie" 2020-11-18 12:23 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
68. Projekt "Opolskie - aktywnie i smacznie" 2020-11-18 12:20 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
69. Projekt "Opolskie - aktywnie i smacznie" 2020-11-18 12:20 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
70. Projekt "Opolskie - aktywnie i smacznie" 2020-11-18 12:19 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
71. OKIR zaprasza do udziału w konkursie 2020-11-18 11:37 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
72. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. lokalowych w Urzędzie Miejskim w Grodkowie 2020-11-18 11:34 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
73. 2020 2020-11-18 11:13 Monika Grocholska aktualizacja treści
74. 2020 2020-11-18 11:10 Monika Grocholska aktualizacja treści
75. 2020 2020-11-18 11:09 Monika Grocholska aktualizacja treści
76. 2020 2020-11-18 11:08 Monika Grocholska aktualizacja treści
77. 2020 2020-11-18 11:06 Monika Grocholska aktualizacja treści
78. 2020 2020-11-18 11:05 Monika Grocholska aktualizacja treści
79. 2020 2020-11-18 11:04 Monika Grocholska aktualizacja treści
80. 2020 2020-11-18 11:01 Monika Grocholska aktualizacja treści
81. 2020 2020-11-18 11:00 Monika Grocholska aktualizacja treści
82. 2020 2020-11-18 11:00 Monika Grocholska aktualizacja treści
83. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownik Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie 2020-11-18 10:45 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
84. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa nr GGR.III.6840.9.2019 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 107/4 o pow. 0,2862 ha w miejscowości Bąków w trybie przetargowym nieograniczonym 2020-11-18 09:46 Natalia Topa aktualizacja treści
85. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa nr GGR.II.6840.31.2020.NT z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 41 o pow. 0,0200 ha w miejscowości Rogów w trybie przetargowym nieograniczonym 2020-11-18 09:44 Natalia Topa aktualizacja treści
86. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący działkę nr 107/4 o pow. 0,2862 ha w miejscowości Bąków 2020-11-18 09:35 Natalia Topa aktualizacja treści
87. 2020 2020-11-18 09:34 Natalia Topa aktualizacja treści
88. 2020 2020-11-18 09:32 Natalia Topa aktualizacja treści
89. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący działkę nr 41 o pow. 0,0200 ha w miejscowości Rogów 2020-11-18 09:29 Natalia Topa aktualizacja treści
90. Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023 2020-11-18 09:27 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
91. Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023 2020-11-18 09:25 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
92. UCZEŃ Z LO - PRYMUSEM OPOLSZCZYZNY 2020-11-17 14:33 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
93. UCZEŃ Z LO - PRYMUSEM OPOLSZCZYZNY 2020-11-17 14:32 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
94. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Grodkowie w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r. 2020-11-17 13:11 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
95. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Grodkowie w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r. 2020-11-17 13:11 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
96. Burmistrz Grodkowa informuje, że w dniu 21 października 2020 r. na wniosek Prezesa Zarządu GREEN CAPITAL S. A. z Aleksandrowa Kujawskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW i powierzchni zabudowy do 14,24 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr: 1/1, 3/1, 4/1, 6/1, 7 w obrębie Więcmierzyce w gminie Grodków". 2020-11-17 10:11 Piotr Zając aktualizacja treści
97. Burmistrz Grodkowa informuje, że w dniu 21 października 2020 r. na wniosek Prezesa Zarządu GREEN CAPITAL S. A. z Aleksandrowa Kujawskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW i powierzchni zabudowy do 14,24 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr: 1/1, 3/1, 4/1, 6/1, 7 w obrębie Więcmierzyce w gminie Grodków". 2020-11-17 10:11 Piotr Zając aktualizacja treści
98. Postępowanie administracyjne z wniosek GREEN CAPITAL z Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW i powierzchnią zabudowy do 6,59 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 150/3, 151/1 i 151/2 w miejscowości Kopice, gm. Grodków" 2020-11-17 09:48 Piotr Zając aktualizacja treści
99. Postępowanie administracyjne na wniosek spółki RRSP9 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Białostockiej 20/45, 03-741 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej "Kobiela Solar Park" o mocy do 90 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych nr 3/1, 8/1, 451/1, 452, 417, 11, 12/1, 15, 16, 17, 5/1, 418, 10, 13/3, 531, 14, 451/2, 416, 381, 382, 380/1, 419, 301/10, 301/9, 301/8 oraz 301/4, obręb Kobiela, gmina Grodków. 2020-11-17 09:47 Piotr Zając aktualizacja treści
100. GKS Grodków wciąż przy piłce 2020-11-17 09:16 Dorota Zawadzka aktualizacja treści

Strona: 2 z 384

  • Data aktualizacji: 2020-11-30 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 816 634