Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
151. Przetarg nieograniczony na Budowa szatni sportowej z przyłączami w ramach zadania "Boisko Starowice" - postępowanie unieważniono 2018-05-28 13:59 Kamila Rademacher aktualizacja treści
152. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2018-05-28 13:58 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
153. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2018-05-28 13:57 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
154. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2018-05-28 13:55 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
155. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2018-05-28 13:50 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
156. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2018-05-28 13:49 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
157. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2018-05-28 13:48 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
158. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2018-05-28 13:45 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
159. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2018-05-28 13:43 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
160. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2018-05-28 13:41 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
161. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2018-05-28 13:40 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
162. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2018-05-28 13:39 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
163. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2018-05-28 13:38 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
164. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2018-05-28 13:37 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
165. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2018-05-28 12:59 Piotr Zając aktualizacja treści
166. 2018 2018-05-28 11:39 Monika Grocholska aktualizacja treści
167. Ogłoszenie o II przetargu, ustnym, ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich na zbycie działki Nr 239 w miejscowości Gola Grodkowska 2018-05-28 11:38 Natalia Topa aktualizacja treści
168. Informacja burmistrza dot. przetwarzania danych osobowych 2018-05-25 14:30 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
169. Informacja burmistrza dot. przetwarzania danych osobowych 2018-05-25 14:30 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
170. Informacja burmistrza dot. przetwarzania danych osobowych 2018-05-25 14:29 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
171. Informacja burmistrza dot. przetwarzania danych osobowych 2018-05-25 14:28 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
172. Informacja burmistrza dot. przetwarzania danych osobowych 2018-05-25 14:27 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
173. OBWIESZCZENIE - Burmistrz Grodkowa zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej wraz ze łączem kablowym ZK - 2a + 3P dla zasilania domków kempingowych, przewidzianej do realizacji w Głębocku 2018-05-25 13:37 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
174. OBWIESZCZENIE - Burmistrz Grodkowa zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej wraz ze łączem kablowym ZK - 2a + 3P dla zasilania domków kempingowych, przewidzianej do realizacji w Głębocku 2018-05-25 13:36 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
175. Nowy pracownik urzędu 2018-05-25 13:29 Anna Jakubów aktualizacja treści
176. Przetarg nieograniczony na Utworzenie skateparku w Grodkowie 2018-05-25 12:25 Kamila Rademacher aktualizacja treści
177. 2018 2018-05-24 14:13 Barbara Knap aktualizacja treści
178. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie wraz z łącznikami do ul. Zawadzkiego i Sienkiewicza 2018-05-24 14:01 Kamila Rademacher aktualizacja treści
179. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków 2018-05-23 14:45 Barbara Knap aktualizacja treści
180. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków 2018-05-23 14:44 Barbara Knap aktualizacja treści
181. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków 2018-05-23 14:39 Barbara Knap aktualizacja treści
182. Informacja dla mieszkańców Gminy Grodków w sprawie PSZOK 2018-05-23 12:59 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
183. Informacja dla mieszkańców Gminy Grodków w sprawie PSZOK 2018-05-23 12:58 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
184. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok 2018-05-23 12:53 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
185. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok 2018-05-23 12:48 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
186. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok 2018-05-23 12:46 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
187. Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Głębocko 2018-05-23 12:40 Kamila Rademacher aktualizacja treści
188. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających na remoncie dachu w budynku gminnym przy ul. Wyspiańskiego 6 w Grodkowie 2018-05-22 14:00 Piotr Zając aktualizacja treści
189. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej 2018-05-22 13:53 Kamila Rademacher aktualizacja treści
190. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 22.05.2018 r, 2018-05-22 09:06 Bogusław Badacz aktualizacja treści
191. "Piknik na Florydzie" 2018-05-21 13:41 Barbara Knap aktualizacja treści
192. "Piknik na Florydzie" 2018-05-21 13:40 Barbara Knap aktualizacja treści
193. "Piknik na Florydzie" 2018-05-21 13:35 Barbara Knap aktualizacja treści
194. Przetarg nieograniczony na na zadania: Zadanie 1 - Przebudowa placu przydworcowego w Grodkowie, Zadanie 2 - Przebudowa zatoki autobusowej i przebudowa miejsc postojowych w ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza na wysokości Rynku w Grodkowie 2018-05-21 12:09 Kamila Rademacher aktualizacja treści
195. Sprawozdania Burmistrza Grodkowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018-05-21 12:03 Piotr Zając aktualizacja treści
196. Dożynki w Grodkowie 2017 2018-05-21 10:51 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
197. Rocznica stanu wojennego 2018-05-21 10:50 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
198. 2018 2018-05-21 10:22 Barbara Knap aktualizacja treści
199. Zarządzenie w sprawie konkursu na dyrektora PSP 1 w Grodkowie 2018-05-21 10:21 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
200. 2018 2018-05-21 10:16 Barbara Knap aktualizacja treści

Strona: 4 z 213

  • Data aktualizacji: 2018-06-18 09:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 861 464