Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
151. 2018 2019-02-06 12:44 Kamila Rademacher aktualizacja treści
152. 2018 2019-02-06 12:43 Kamila Rademacher aktualizacja treści
153. 2018 2019-02-06 12:43 Kamila Rademacher aktualizacja treści
154. Bezpański pies 2019-02-06 12:31 Paweł Borkowski aktualizacja treści
155. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku OKIR w Grodkowie 2019-02-06 10:02 Kamila Rademacher aktualizacja treści
156. WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA 2019-02-06 10:00 Bogusław Badacz aktualizacja treści
157. Informacja na dzień: 05-02-2019 r. o przerwach nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej. 2019-02-05 14:44 Bogusław Badacz aktualizacja treści
158. Informacja na dzień: 05-02-2019 r. o przerwach nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej. 2019-02-05 14:44 Bogusław Badacz aktualizacja treści
159. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 5.02.2019 r. /opady marznące/1/ 2019-02-05 14:32 Bogusław Badacz aktualizacja treści
160. BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 3 stycznia 2019r. na wniosek: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A ? reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę ?Elprobud?, z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową łącza kablowego do zasilania budynku letniskowego, przewidzianej do realizacji w Głębocku, na działkach Nr: 70/22, 70/23, 235/1. 2019-02-05 14:03 Kamila Rademacher aktualizacja treści
161. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik 2019-02-05 13:58 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
162. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki Nr 50/15 w Grodkowie, obręb Półwiosek 2019-02-05 12:30 Monika Grocholska aktualizacja treści
163. 2019 2019-02-05 12:28 Monika Grocholska aktualizacja treści
164. 2019 2019-02-05 12:27 Monika Grocholska aktualizacja treści
165. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki Nr 11/6 w Kolnicy 2019-02-05 12:22 Monika Grocholska aktualizacja treści
166. 2019 2019-02-05 10:06 Barbara Knap aktualizacja treści
167. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Kobiela 2019-02-05 09:50 Kamila Rademacher aktualizacja treści
168. 2018 2019-02-04 07:21 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
169. V Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopce-Leśnica - część I 2019-02-01 13:14 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
170. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne 2019-02-01 13:10 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
171. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "System transmisji audio-video obrad Rady Miejskiej w Grodkowie wraz z systemem zarządzania obradami" 2019-02-01 12:21 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
172. 2019 2019-02-01 12:19 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
173. Budżet - 2019 2019-02-01 11:46 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
174. Budżet - 2018 2019-02-01 11:46 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
175. Budżet - 2019 2019-02-01 11:30 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
176. Budżet - 2019 2019-02-01 11:19 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
177. Budżet - 2018 2019-02-01 11:16 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
178. Budżet - 2018 2019-02-01 11:15 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
179. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 1.02.2019 r. /silny wiatr 1/ oblodzenie 1/ 2019-02-01 09:21 Bogusław Badacz aktualizacja treści
180. JOŃCZYK RYSZARD 2019-01-31 14:35 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
181. GUL AGNIESZKA 2019-01-31 14:35 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
182. GAJEWSKI DARIUSZ 2019-01-31 14:35 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
183. DEMSKA JADWIGA 2019-01-31 14:34 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
184. BUDZIK ALICJA 2019-01-31 14:34 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
185. BIRECKI PAWEŁ 2019-01-31 14:33 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
186. BIRECKI PAWEŁ 2019-01-31 14:32 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
187. Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023 2019-01-31 14:31 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
188. Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023 2019-01-31 14:31 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
189. Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023 2019-01-31 14:31 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
190. Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023 2019-01-31 14:30 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
191. Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023 2019-01-31 14:29 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
192. Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023 2019-01-31 14:29 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
193. BIRECKI PAWEŁ 2019-01-31 14:29 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
194. BEDNARZ DARIUSZ 2019-01-31 14:29 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
195. Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023 2019-01-31 14:29 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
196. BIRECKI PAWEŁ 2019-01-31 14:28 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
197. BEDNARZ DARIUSZ 2019-01-31 14:27 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
198. Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023 2019-01-31 14:27 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
199. BIRECKI PAWEŁ 2019-01-31 14:26 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
200. Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023 2019-01-31 14:26 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści

Strona: 4 z 270

  • Data aktualizacji: 2019-02-21 14:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 044 581