Interpelacje i zapytania radnego zgłoszone na sesji Nr III/2024 w dniu 19.06.2024r. oraz złożone między sesjami

 1

 W sprawie postawienia ławeczki dla osób starszych w parku Cegielnia

 Odpowiedź na interpelację

 

 Interpelacje i zapytania radnego zgłoszone na sesji Nr I/2024 w dniu 07.05.2024r. oraz złożone między sesjami

 1

 W sprawie zagospodarowania i odnowienia placu zabaw na Półwiosku

 odpowiedź na interpelację

 

 2

 Zapytanie w sprawie ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ulicą Otmuchowską

 odpowiedź na zapytanie

 

 Interpelacje i zapytania radnego zgłoszone na sesji Nr III/2024 w dniu 19.06.2024r. oraz złożone między sesjami

 3

 W sprawie zagospodarowania i wyremontowania świetlicy na Półwiosku

 Odpowiedź na interpelację

 

 4

 W sprawie uwzględnienia w planach budowy ścieżek rowerowych ulicy Polnej

 Odpowiedź na interpelację

 

 Interpelacje i zapytania radnego zgłoszone na sesji Nr I/2024 w dniu 07.05.2024r. oraz złożone między sesjami

 1

 W sprawie zgłoszenia protestu wobec lokalizacji oraz ilości odnawialnych źródeł energii w miejscowości Kobiela

 odpowiedź na interpelację

 

 

 do góry