1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie.
 2. Miejska i Gmina Biblioteka Publiczna Grodkowie - z filiami w Kopicach, Gnojnej, Jędrzejowie i Kolnicy.
 3. Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie.
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie.
 6. Publiczny Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie.
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej.
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy.
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach.
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej.
 11. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie.
 12. Przedszkole Publiczne w Kopicach.
 13. Przedszkole Publiczne w Wierzbniku.
 14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie.
 15. Żłobek Publiczny w Grodkowie.

Inne jednostki komunalne

Jednoosobowa Spółka Gminy - Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja "GRODWiK" z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim

 do góry