Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy

 1. Urząd Miejski w Grodkowie.
 2. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie.
 3. Miejska i Gmina Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera Grodkowie - z filiami w Kopicach, Gnojnej, Jędrzejowie i Kolnicy.
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie.
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie.
 6. Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie.
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie.
 9. Publiczny Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie.
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej.
 11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy.
 12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach.
 13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej.
 14. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie.
 15. Przedszkole Publiczne w Kopicach.
 16. Przedszkole Publiczne w Wierzbniku.
 17. Żłobek Publiczny w Grodkowie.

Inne jednostki komunalne

Jednoosobowa Spółka Gminy - Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja "GRODWiK" z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim

 do góry