2012-09-04 12:24:00

1. DEMSKA Jadwiga - Przewodnicząca Rady

2. GUL Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego

3. GAJEWSKI Dariusz - Zastępca Przewodniczącego

4. BEDNARZ Dariusz

5. BIRECKI Paweł

6. BUDZIK Alicja

7. GAJEWSKA Agnieszka

8. JOŃCZYK Ryszard

9. KWIATKOWSKI Marek

10. MAŚLANKA Czesław

11. OWSIŃSKI Krzysztof

12. PAWLAK Bogumiła

13. SZUCHTA Jolanta

14. WASILENKO-MIKUTA Agata

15. ZĄBKOWSI Kamil

2018-11-26 11:49:00
Komisja Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
1. OWSIŃSKI Krzysztof Przewodniczący Komisji
2. BEDNARZ Dariusz Członek Komisji
3. BUDZIK Alicja Czlonek Komisji
4. GAJEWSKI Dariusz Członek Komisji
5. GUL Agnieszka Członek Komisji
6. PAWLAK Bogumiła Członek Komisji
7. SZUCHTA Jolanta Członek Komisji
8. ZĄBKOWSKI Kamil Członek Komisji
9. MAŚLANKA Czesław Członek Komisji
Komisja Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
 
1. SZUCHTA Jolanta Przewodnicząca Komisji
2. BIRECKI Paweł Członek Komisji
3. BUDZIK Alicja Członek Komisji
4. GAJEWSKA Agnieszka Członek Komisji
5. JOŃCZYK Ryszard Członek Komisji
6. KWIATKOWSKI Marek Członek Komisji
7. WASILENKO-MIKUTA Agata Członek Komisji
8. ZĄBKOWSKI Kamil Członek Komisji
Komisja Rewizyjna
 
1. JOŃCZYK Ryszard Przewodniczący Komisji
2. BEDNARZ Dariusz Członek Komisji
3. MAŚLANKA Czesław Członek Komisji
4. OWSIŃSKI Krzysztof Członek Komisji
5. WASILENKO-MIKUTA Agata Członek Komisji
   
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 
1. KWIATKOWSKI Marek Przewodniczący Komisji
2. BEDNARZ Dariusz Członek Komisji
3. BIRECKI Paweł Członek Komisji
4. GAJEWSKA Agnieszka Członek Komisji
5. GAJEWSKI Dariusz Członek Komisji
6. GUL Agnieszka Członek Komisji
7. PAWLAK Bogumiła Członek Komisji
8. ZĄBKOWSKI Kamil Członek Komisji
   
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. MAŚLANKA Czesław Przewodniczący Komisji
2. BIRECKI Paweł Członek Komisji
3. KWIATKOWSKI Marek Członek Komisji
4. SZUCHTA Jolanta Członek Komisji
5. WASILENKO-MIKUTA Agata Członek Komisji
6. ZĄBKOWSKI Kamil Członek Komisji

2012-12-18 13:25:00

Radni Rady Miejskiej pełnią dyżury w gabinecie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie pokój nr 25, I piętro w następujących dniach:

Przewodnicząca Rady - Jadwiga Demska w każdą środę w godzinach od 11.00 do 12.00

 do góry