2012-09-04 12:24:00

1. DEMSKA Jadwiga - Przewodnicząca Rady

2. GUL Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego

3. GAJEWSKI Dariusz - Zastępca Przewodniczącego

4. BEDNARZ Dariusz

5. BIRECKI Paweł

6. BUDZIK Alicja

7. JOŃCZYK Ryszard

8. KWIATKOWSKI Marek

9. MAŚLANKA Czesław

10. OWSIŃSKI Krzysztof

11. PAWLAK Bogumiła

12. SZUCHTA Jolanta

13. WASILENKO-MIKUTA Agata

14. ZĄBKOWSI KamilRadni Kadencji 2018-2023 i okręgi wyborcze z jakich zostali wybrani

2018-11-26 11:49:00
Komisja Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
1. OWSIŃSKI KrzysztofPrzewodniczący Komisji
2. BEDNARZ DariuszCzłonek Komisji
3. BUDZIK AlicjaCzlonek Komisji
4. GAJEWSKI DariuszCzłonek Komisji
5. GUL AgnieszkaCzłonek Komisji
6. PAWLAK BogumiłaCzłonek Komisji
7. SZUCHTA JolantaCzłonek Komisji
8. ZĄBKOWSKI KamilCzłonek Komisji
9. MAŚLANKA CzesławCzłonek Komisji
Komisja Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
 
1. SZUCHTA JolantaPrzewodnicząca Komisji
2. BIRECKI PawełCzłonek Komisji
3. BUDZIK AlicjaCzłonek Komisji
4. JOŃCZYK RyszardCzłonek Komisji
5. KWIATKOWSKI MarekCzłonek Komisji
6. WASILENKO-MIKUTA AgataCzłonek Komisji
7. ZĄBKOWSKI KamilCzłonek Komisji
Komisja Rewizyjna
 
1. JOŃCZYK RyszardPrzewodniczący Komisji
2. BEDNARZ DariuszCzłonek Komisji
3. MAŚLANKA CzesławCzłonek Komisji
4. OWSIŃSKI KrzysztofCzłonek Komisji
5. WASILENKO-MIKUTA AgataCzłonek Komisji
  
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 
1. KWIATKOWSKI MarekPrzewodniczący Komisji
2. BEDNARZ DariuszCzłonek Komisji
3. BIRECKI PawełCzłonek Komisji
4. GAJEWSKI DariuszCzłonek Komisji
5. GUL AgnieszkaCzłonek Komisji
6. PAWLAK BogumiłaCzłonek Komisji
7. ZĄBKOWSKI KamilCzłonek Komisji
  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. MAŚLANKA CzesławPrzewodniczący Komisji
2. BIRECKI PawełCzłonek Komisji
3. KWIATKOWSKI MarekCzłonek Komisji
4. SZUCHTA JolantaCzłonek Komisji
5. WASILENKO-MIKUTA AgataCzłonek Komisji
6. ZĄBKOWSKI KamilCzłonek Komisji
2012-12-18 13:25:00

Radni Rady Miejskiej pełnią dyżury w gabinecie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie pokój nr 25, I piętro w następujących dniach:

Przewodnicząca Rady - Jadwiga Demska w każdą środę w godzinach od 11.00 do 12.00

 do góry