Uchwała nr Du/16/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Grodków na 2024 rok

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 10.01.2024 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.05.2024

Uchwała Nr S/5/2024 z dnia 27 marca 2024 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2023 r.

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 27.03.2024
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 15.05.2024

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2024 r.

Informację wytworzył: Kierownik Wydziału Finansowego - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn dnia 18.04.2024
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.04.2024

Uchwała nr Dł/13/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 10.01.2024 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.01.2024

Uchwała nr Pw/18/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodków

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 29.11.2023 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 05.12.2023

Uchwała nr Dp/16/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2024 r.

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 29.11.2023 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 05.12.2023

Uchwała nr Pb/18/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2024 r.

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 29.11.2023 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 05.12.2023

Projekt budżetu Gminy Grodków na 2024 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2024-2028

Informację wytworzył: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 14.11.2023 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 05.12.2023

Sprawozdania finansowe za 2023 rok - Urząd Miejski w Grodkowie

Bilans jednostki budżetowej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.05.2024

Sprawozdania finansowe za 2023 rok - Gmina Grodków

Bilans jednostki lub samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu jst

Bilans z wykonania budżetu jst - korekta

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.05.2024

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2023 r.

Informację wytworzył: Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn - Kierownik Wydziału Finansowego dnia 31.10.2023 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 31.10.2023

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2023 r.

Informację wytworzył: Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn - Kierownik Wydziału Finansowego dnia 31.07.2023 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 31.07.2023

Uchwała nr 66/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2022 r.

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 04.04.2023 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.08.2023

Uchwała nr 55/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu oraż pożyczki przez Gminę Grodków

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 29.03.2023 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.04.2023

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2023 r.

Informację wytworzył: Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn - Kierownik Wydziału Finansowego dnia 28.06.2023 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.04.2023

Uchwała nr 696/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Grodków na 2023 rok

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 23.01.2023 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 26.01.2023

Uchwała nr 658/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 23.01.2023 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 26.01.2023


Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2023 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2023-2026

Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy Grodków dnia 21.12.2022
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.01.2023

Uchwała nr 433/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodków

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 28.11.2022 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.12.2022

Uchwała nr 432/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2023 r.

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 28.11.2022 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.12.2022

Uchwała nr 431/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2023 r.

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 28.11.2022 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.12.2022

Projekt budżetu Gminy Grodków na 2023 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2023-2026

Informację wytworzył: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 15.11.2022 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.12.2022

Informacja Burmistrza Grodkowa w sprawie informacji rocznej za 2022 rok - umorzenia

Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 22.05.2023
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.05.2023

Sprawozdania finansowe za 2022 rok - Urząd Miejski w Grodkowie

Bilans jednostki budżetowej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.05.2023

Sprawozdania finansowe za 2022 rok - Gmina Grodków

Bilans jednostki lub samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.05.2023

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2022 r.

Informację wytworzył: Kierwonik Wydziału FN - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn dnia 31.10.2022 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 31.10.2022

Uchwała nr 247/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 29.08.2022 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 15.09.2022

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2022 r.

Informację wytworzył: Kierwonik Wydziału FN - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn dnia 21.07.2022 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.08.2022

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2022 r.

Informację wytworzył: Kierwonik Wydziału FN - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn dnia 22.04.2022 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.04.2022

Uchwała nr 48/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2021 r.

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 06.04.2022 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.04.2022

Uchwała nr 41/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Grodków

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 28.03.2022 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.04.2022

Uchwała nr 698/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Grodków na 2022 rok

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 17.01.2022 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.01.2022

Uchwała nr 691/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 17.01.2022 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.01.2022


Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2022 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2022-2025

Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy Grodków dnia 22.12.2021
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 03.01.2022

Uchwała nr 528/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodków

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 26.11.2021 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.11.2021

Uchwała nr 527/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2022 rok

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 26.11.2021 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.11.2021

Uchwała nr 526/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2022 r.

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 26.11.2021 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.11.2021

Informacja Burmistrza Grodkowa w sprawie informacji rocznej za 2021 rok - umorzenia

Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 31.05.2022
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 31.05.2022

Sprawozdania finansowe za 2021 rok - Urząd Miejski w Grodkowie

Bilans jednostki budżetowej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.05.2021

Sprawozdania finansowe za 2021 rok - Gmina Grodków

Bilans jednostki lub samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.05.2022

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2021 r.

Informację wytworzył: Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn - Kierownik Wydziału Finansowego dnia 22.10.2021
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.10.2021

Zarządzenie Nr 0050.528.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skrabnik Gminy dnia 26.08.2021
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.08.2021

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2021 r.

Informację wytworzył: Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn - Kierownik Wydziału Finansowego dnia 20.07.2021
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.07.2021

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r. - korekta

Informację wytworzył: Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn - Kierownik Wydziału Finansowego dnia 08.06.2021
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.06.2021

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r.

Informację wytworzył: Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn - Kierownik Wydziału Finansowego dnia 22.04.2021
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.04.2021

Uchwała nr 66/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2020 rok

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO dnia 01.04.2021
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.04.2021

Uchwała nr 642/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO dnia 08.01.2021
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.01.2021

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2021 rok

Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 16.12.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.01.2021

Uchwała nr 387/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2021 rok

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO dnia 23.11.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.01.2021

Uchwała nr 388/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodków

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO dnia 23.11.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.01.2021


Projekt budżetu Gminy Grodków na 2021 r.

Prezentacja projektu budżetu na 2021 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021-2024

Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy Grodków dnia 04.11.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.12.2020

Sprawozdania finansowe za 2020 rok - Urząd Miejski w Grodkowie

Bilans jednostki budżetowej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.06.2021

Sprawozdania finansowe za 2020 rok - Gmina Grodków

Bilans jednostki i samorządowego zakłądu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.06.2021

Zarządzenie Burmistrza Grodkowa z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie sprawozdań rocznych za rok 2020 z wykonania: budżetu Gminy Grodków, planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy

Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 16.03.2021
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.06.2021

Informacja Burmistrza Grodkowa w sprawie informacji rocznej za 2020 rok - umorzenia

Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 21.05.2021
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.05.2021

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 r.

Informację wytworzył: Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn - Kierownik Wydziału Finansowego dnia 04.11.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 24.11.2020

Uchwała Nr 298/2020 z dnia 15 września 2020 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Informację wytworzył: Skłąd Orzekający RIO w Opolu dnia 15.09.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.09.2020

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodków za I półrocze 2020 roku

Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 26.08.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.09.2020

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 r.

Informację wytworzył: Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn - Kierownik Wydziału Finansowego dnia 26.08.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.09.2020

Uchwała nr 57/2020 z dnia 18 marca 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu przez Gminę Grodków

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 18.03.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.06.2020

Uchwała nr 172/2020 z dnia 20 maja 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 r.
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 20.05.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.05.2020
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r.
Informację wytworzyła: Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn - Kierownik Wydziału Finansowego dnia 13.05.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 19.05.2020
Uchwała nr 664/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO w Opolu
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.02.2020
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2020 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.01.2020
Uchwała nr 445/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2020 rok
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 20.11.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 03.12.2019
Uchwała nr 446/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 20.11.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 03.12.2019

Projekt budżetu Gminy Grodków na 2020 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023

Prezentacja budżetu na 2020 rok

Informację wytworzyła: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 26.11.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.11.2019

Sprawozdania finansowe za 2019 rok - Urząd Miejski w Grodkowie

Bilans jednostki budżetowej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.06.2020

Sprawozdania finansowe za 2019 rok - Gmina Grodków

Bilans jednostki i samorządowego zakłądu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.06.2020

Informacja Burmistrza Grodkowa w sprawie informacji rocznej za 2019 rok - umorzenia
Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 22.05.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.05.2020
Uchwała nr 66/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2019 rok
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 06.04.2020
Zarządzenie Nr 0050.243.2020 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Grodków, planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
Informację wytworzyła: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 20.03.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 23.04.2020
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 r.
Informację wytworzyła: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 28.10.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.10.2019
Uchwała Nr 312/2019 z dnia 2 września 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO dnia 02.09.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.09.2019
Zarządzenie Nr 0050.128.2019 Burmistrza Grodkowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku
Informację wytworzyła: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 09.08.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.08.2019
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 r.
Informację wytworzyła: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 22.07.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.07.2019
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 r.
Informację wytworzyła: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 26.04.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.04.2019
Uchwała nr 84/2019 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu przez Gminę Grodków
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 22.03.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.04.2019
Uchwała nr 16/2019 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Grodków na 2019 rok
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 23.01.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.02.2019
Uchwała Nr 722/2018 z dnia 23 stycznia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 23.01.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.02.2019
Uchwała nr 680/2018 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2019 rok
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 04.12.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.12.2018
Uchwała nr 679/2018 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2019 rok
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 04.12.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.12.2018
Uchwała nr 633/2018 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 04.12.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.12.2018
Projekt Budżetu Gminy Grodków na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 13.11.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.11.2018

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2018 rok
Informację wytworzył: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 18.03.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.05.2019
Uchwała nr 226/2019 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r.
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 24.05.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.05.2019
Informacja Burmistrza Grodkowa w sprawie informacji rocznej za 2018 rok - umorzenia
Informację wytworzył: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 13.05.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.05.2019
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Grodków za rok 2018 - prezentacja
Informację wytworzył: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 30.04.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.05.2019
Uchwała nr 91/2019 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2018 r.
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 03.04.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.04.2019
Bilans jednostki budżetowej
Informację wytworzył: Kierownik Wydziału Finansowego - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn dnia 30.04.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.04.2019
Informacja dodatkowa
Informację wytworzył: Kierownik Wydziału Finansowego - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn dnia 30.04.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.04.2019
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Informację wytworzył: Kierownik Wydziału Finansowego - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn dnia 30.04.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.04.2019
Rachunek zysków i strat jednostki
Informację wytworzył: Kierownik Wydziału Finansowego - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn dnia 30.04.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.04.2019
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Informację wytworzył: Kierownik Wydziału Finansowego - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn dnia 30.04.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.04.2019
Uchwała Nr 692/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Grodków
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 03.12.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.12.2018
Uchwała Nr 355/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 29.08.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.11.2018
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 r.
Informację wytworzył: Kierownik Wydziału Finansowego - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn dnia 31.10.2018
Informację opublikował: Małgorzata Wawerska-Conio, Redaktor BIP - Wydział Finansowy dnia 31.10.2018
Uchwała Nr 110/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2017 r.
Informację wytworzył: RIO w Opolu dnia 28.03.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.07.2018
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018
Informację wytworzył: Skarbnik Gminy Grodków dnia 23.07.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.07.2018
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018
Informację wytworzył: Skarbnik Gminy Grodków dnia 23.04.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.05.2018
Uchwała nr 748/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 12.01.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.01.2018
Uchwała nr 693/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 12.01.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.01.2018
Uchwała Nr XXXIV/320/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 20.12.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.01.2018
Uchwała nr 449/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 06.12.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.12.2017
Uchwała nr 448/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 06.12.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.12.2017
Uchwała nr 447/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżętowej Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 06.12.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.12.2017
Projekt Budżetu Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 13.11.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 06.12.2017

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2017 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 15.03.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.06.2018
Informacja Burmistrza Grodkowa w sprawie informacji rocznej za 2017 rok - umorzenia
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 30.05.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.05.2018
Bilans z wykonania budżetu za 2017 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 23.03.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.04.2018
Uchwała Nr XXXIII/318/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 29.11.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.12.2017
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r.
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 23.09.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.10.2017
Zarządzenie Nr BR.0050.552.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 16.08.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 05.10.2017
Uchwała Nr XXXI/298/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 20.09.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 05.10.2017
Uchwała Nr XXX/283/17 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 09.08.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 05.10.2017
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 r.
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 24.07.2017
Informację opublikował:Małgorzata Wawerska-Conio - Redaktor BIP dnia 31.07.2017
Uchwała Nr XXVII/279/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 31.05.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.06.2017
Uchwała Nr XXVI/265/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 19.04.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.06.2017
Uchwała Nr XXIV/246/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 15.02.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.06.2017
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 24.04.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.04.2017

Uchwała Nr 694/2016 RIO z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Grodków na 2017 rok

Uchwała Nr 659/2016 RIO z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków

Uchwała Nr XXII/206/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2017 rok

Uchwała Nr 440/2016 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2017 r.

Uchwała Nr 441/2016 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2017 rok

Uchwała Nr 442/2016 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków

Projekt budżetu Gminy Grodków na 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2016 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 13.03.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.06.2017
Uchwała Nr 90/2017 RIO w Opolu z dnia 14.04.2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2016 rok
Informację wytworzyła: RIO w Opolu dnia 14.04.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.05.2017
Informacja Burmistrza Grodkowa w sprawie informacji rocznej za 2016 rok - umorzenia
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 08.05.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.05.2017
Bilans z wykonania budżetu za 2016 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 24.03.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 26.04.2017

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

Uchwała RIO Nr 81/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2015 rok

Uchwała RIO nr 721/2015 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Grodków w 2016 r. /czytaj całość>>>/

Uchwała RIO nr 676/2015 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków /czytaj całość >>>/

Uchwała budżetowa na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Załączniki do projektu uchwały na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Prezentacja projektu budżetu na 2016 rok /przeglądaj >>>/

Uchwała RIO nr 586/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Uchwała RIO nr 587/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Uchwała RIO nr 588/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawiewieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków /czytaj całość >>>/

Bilans z wykonania budżetu za 2015 rok

Informacja Burmistrza Grodkowa w sprawie informacji rocznej za 2014 rok - umorzenia /czytaj całość >>>/


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok /pobierz >>>/


Uchwała RIO Nr 310/2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku /pobierz >>>/


Uchwała budżetowa na 2014 rok /pobierz >>>/


Informacje o podatkach na 2014 rok /pobierz >>>/


Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok /pobierz >>>/


Uchwała RIO nr 453/2013 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2014 rok /pobierz >>>/


Uchwała RIO nr 454/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków /pobierz >>>/


Uchwała Nr XLI/329/14 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu /pobierz >>>/


Uchwała RIO Nr 74/2014 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodków /pobierz >>>/


Uchwała Nr XXXVIII/311/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014 - 2020 /pobierz >>>/

 

Uchwała RIO nr 543/2011 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2012 rok

Projekt uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2012 rok

Uchwała RIO nr 545/2011 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków

Uchwała RIO nr 544/2011 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2012 rok

Informacja Burmistrza Grodkowa z dnia 30 kwietnia 2012 r. o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r.

Informacja Burmistrza Grodkowa z dnia 25 lipca 2012 r. o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku

Informacja Burmistrza Grodkowa z dnia 25 października 2012 r. o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.

Informacja Burmistrza Grodkowa z dnia 25 maja 2013 roku w sprawie informacji rocznej za 2012 rok - umorzenia

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2012

Uchwała RIO Nr 94/2013 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2012 r.

Uchwała Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa

Bilans z wykonania budżetu 2012

 do góry