Protokoły z posiedzeń komisji połączonych

Protokół Nr 14/20 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 10 lutego 2021 r.

Protokół Nr 13/20 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2020 r.

Protokół Nr 12/20 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 2 grudnia 2020 r.

Protokół Nr 11/20 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23 września 2020 r.

Protokół Nr 10/20 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 17 czerwca 2020 r.

Protokół Nr 9/20 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 19 lutego 2020 r.

Protokół Nr 8/19 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 11 grudnia 2019 r.

Protokół Nr 7/19 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 20 listopada 2019 r.

Protokół Nr 6/19 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 18 września 2019 r.

Protokół Nr 5/19 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 12 czerwca 2019 r.

Protokół Nr 4/19 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 3/19 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 13 lutego 2019 r.

Protokół Nr 2/18 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 14 grudnia 2018 r.

Protokół Nr 1/18 z połączonego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 5 grudnia 2018 r.

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Protokół Nr 4/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 maja 2020 r.

Protokół Nr 3/19 z przeprowadzonej kontroli w dniu 23 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie

Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 maja 2019 r.

Protokół Nr 1/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 lutego 2019 r.

Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Protokół Nr 6/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 8 lutego 2021 r.

Protokół Nr 5/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 16 czerwca 2020 r.

Protokół Nr 4/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 lutego 2020 r.

Protokół Nr 3/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 11 grudnia 2019 r.

Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 16 września 2019 r.

Protokół Nr 1/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 16 kwietnia2019 r.

 do góry