Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Utworzenie w Gminie Grodków programu "Zielone Podwórka"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 2

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków a ROD "Przyszłość"

 odpowiedź na interpelację

 3

 10 tys. zł dla Żłobka na zabawki. Co zostało zakupione?

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 Ubytki w chodniku przy ul. Sienkiewicza przed rondem "Solodarności"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 5

 Droga dojazdowa do PP i PSP w Kopicach

 odpowiedź na interpelację

 6

 Poprawa wizerunku i czystości na grodkowskiej cegielni

 odpowiedź na interpelację

 7

 Koncert dla młodzieży Gminy Grodków

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXIV/2021 w dniu 17.02.2021r. oraz złożne między sesjami

 8

 Montaż oświetlenia przy ul. Kościuszki

 odpowiedź na interpelację

 9

 Modernizacja placu zabaw oraz poprawa wizerunku i czystości na grodkowskiej cegielni

 odpowiedź na interpelację

 10

 Wydłużenie kadencji dla sołtysów do 5 lat oraz zwiększenie ryczałtu

 odpowiedź na interpelację

 11

 Utworzenie w Gminie Grodków programu "Zielone Podwórka"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVI/2021 w dniu 21.04.2021r. oraz złożne między sesjami

 12

 Wydłużenie kadencji dla sołtysów do 5 lat - dlasza korespondencja

 odpowiedź na interpelację

 13

 Montaż oświetlenia przy ul. Kościuszki - ponowienie ze względu na brak jednoznacznej odpowiedzi

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXIX/2021 w dniu 29.09.2021r. oraz złożne między sesjami

 14

 W sprawie dostosowania wynagrodzeń nauczycieli Publicznego Żłobka do wysokości pensji nauczyciela pracującego na karcie nauczyciela

 odpowiedź na interpelację

 15

 w sprawie zamontowania lustra na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi – wylot ul. Powstańców Śl. i ul. Ligonia

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXXIV/2022 w dniu 23.02.2022r. oraz złożne między sesjami

 16

 W sprawie w sprawie niezabezpieczonych zaworów gazu przy ul. Mickiewicza

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXXVII/2022 w dniu 27.04.2022r. oraz złożne między sesjami

 17

 W sprawie funkcjonalności "nowego" Domu Kultury

 odpowiedź na interpelację

 18

 W sprawie utworzenia w Gminie Grodków programu "Zielone Podwórka"

 odpowiedź na interpelację

 19

 W sprawie zmiany miejsca na parkingu przy ulicy Morcinka dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne

 odpowiedź na interpelację

 20

 W sprawie wydłużenia kadencji dla sołtysów do 5 lat oraz zwiększenia ryczałtu

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XL/2022 w dniu 28.09.2022r. oraz złożne między sesjami

 21

 W sprawie zmniejszenia dla wicedyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

 odpowiedź na interpelację

 22

 W sprawie podwyższenia dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, wyrównania dodatku funkcyjnego dla dyrektora przedszkola, podwyższenia dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych oraz wyrównania poziomu dodatku funkcyjnego za wychowawstwo przedszkola

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XLIV/2022 w dniu 21.12.2022r. oraz złożne między sesjami

 23

 W sprawie likwidacji garaży na ulicy Szkolnej

 odpowiedź na interpelację

 24

 W sprawie lodowiska na grodkowskim rynku

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XLVIII/2023 w dniu 26.04.2023r. oraz złożne między sesjami

 25

 W sprawie naprawy drogi na odcinku ulicy Cichej od strony mleczarni do ulicy Ogrodowej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XLIX/2023 w dniu 21.06.2023r. oraz złożne między sesjami

 26

 W sprawie możliwości zorganizowania dyskoteki podczas Dni Miasta ze znanym DJ-em

 Odpowiedź na interpelację

 27

 W sprawie zaplanowania remontu chodnika obok LO łączącego osiedle Krakowska z ulicą Sienkiewicza

 Odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr LV/2024 w dniu 28.02.2024r. oraz złożne między sesjami

 28

 W sprawie wykupu mieszkań przy ulicy Mickiewicza nr 3 w Grodkowie

 Odpowiedź na interpelację

 29

 W sprawie wydłużenia kadencji dla sołtysów do 5 lat

 Odpowiedź na interpelację

 30

 W sprawie stworzenia miejsc parkingowych przy ulicy Królowej Jadwigii

 Odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 1

 Naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej

 odpowiedź na interpelację

 2

 Zatrudnienie przez urząd pracowników do wykonywania prac porządkowych na terenach wiejskich

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVII/2021 w dniu 23.06.2021r. oraz złożne między sesjami

 3

 W sprawie przeglądu terenów zielonych i opracowania harmonogramu koszenia w poszczególnych wsiach gminy

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXIX/2021 w dniu 29.09.2021r. oraz złożne między sesjami

 4

 W sprawie zamontowania dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałązczyce

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XL/2022 w dniu 28.09.2022r. oraz złożne między sesjami

 5

 W sprawie przeglądu całego odcinka drogi rowerowej

 odpowiedź na interpelację

 6

 Zapytanie w sprawie znaku drogowego – postoju przy ulicy Powstańców Śląskich

 odpowiedź na zapytanie

 7

 W sprawie uwzględnienia w budżecie na rok 2023 położenia nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi w m. Gałązczyce

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr LII/2023 w dniu 20.09.2023r. oraz złożne między sesjami

 8

 W sprawie położenia nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej w miejscowości Gałązczyce

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr LV/2024 w dniu 28.02.2024r. oraz złożne między sesjami

 9

 W sprawie złego stanu technicznego dróg powiatowych

 Odpowiedź na interpelację

 10

 W sprawie wysypywanych śmieci przy drodze powiatowej z Wójtowic do Sulisławia

 Odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 1

 Przywrócenia przejścia dla pieszych w Kolnicy

 odpowiedź na interpelację

 2

 Utworzenie na terenie Grodkowa Jadłodzielni

 odpowiedź na interpelację

 3

 Zmiany Statutu

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 Oświetlenia ulic Kościuszki w Grodkowie, miejscowości Kolnica i Bąków

 odpowiedź na interpelację

 5

 Brak tablicy z rozkłądem jazdy w budynku dworca

 odpowiedź na interpelację

 6

 Urządzenie podwórek przy ul. Rynek 8-12 w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 7

 O zaplanowanie środków w budżecie na utworzenie placu zabaw dla psów

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXIII/2020 w dniu 22.12.2020r. oraz złożne między sesjami

 8

 W sprawie boiska sportowego w Kolnicy

 odpowiedź na interpelację

 cd. odpowiedzi na interpelację

 cd. odpowiedzi na interpelację

 9

 W sprawie usytuowania wiaty przystankowej w Bąkowie

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVI/2021 w dniu 21.04.2021r. oraz złożne między sesjami

 10

 Wniosek do budżetu o umieszczenie zadania "Remont dachu wraz z rynnami remizy OSP w Kolnicy"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVII/2021 w dniu 23.06.2021r. oraz złożne między sesjami

 11

 W sprawie informacji nt. wsparcia dla mieszkańców zbierających wodę deszczową

 odpowiedź na interpelację

 12

 W sprawie usytuowania przejścia dla pieszych do chodnika wzdłuż ulicy Krakowskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVII/2021 w dniu 23.06.2021r. oraz złożne między sesjami

 1

 W sprawie montażu progów wyspowych przy ulicach Sienkiewicza, Krakowskiej i Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 2

 W sprawie montażu małego placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza 64 i 66, Konopnickiej 11

 odpowiedź na interpelację

 3

 W sprawie budowy nowych ścieżek rowerowych

 odpowiedź na interpelację

 Zapytania radnej zgłoszone na sesji Nr XXIX/2021 w dniu 29.09.2021r. oraz złożne między sesjami

 4

 W sprawie gromadzenia się nieczystości w miejscu składowania odpadów dla działalności gospodarczej

 odpowiedź na zapytanie

 5

 W sprawie możliwości poprawy zamontowanych progów zwalniających przy ulicy Sienkiewicza i Krakowskiej

 odpowiedź na zapytanie

 Interpelacje radnej zgłoszone na sesji Nr XXXI/2021 w dniu 24.11.2021r. oraz złożne między sesjami

 6

 W sprawie wskazania lokalu w Grodkowie dla zbiórek i spotkań harcerzy

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnej zgłoszone na sesji Nr XXXIV/2022 w dniu 23.02.2022r. oraz złożne między sesjami

 7

 W sprawie braku widocznych pasów na jezdni przy ul. Krakowskiej obok wieży ciśnień

 odpowiedź na interpelację
cd.codpowiedzi na interpelację

 8

 W sprawie sprawie braku lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Moniuszki

 odpowiedź na interpelację

 9

 W sprawie niebezpiecznych sytuacji drogowych na zakręcie ulicy Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 10

 W sprawie braku należytej widoczności na zjeździe z obwodnicy miasta

 odpowiedź na interpelację

 11

 Zapytanie w sprawie montażu małego placu zabaw dla dzieci przy ul. Sienkiewicza nr 64 i 66 oraz przy ul. Konopnickiej

 odpowiedź na zapytanie
cd.codpowiedzi na zapytanie

 Interpelacje radnej zgłoszone na sesji Nr XXXVII/2022 w dniu 27.04.2022r. oraz złożne między sesjami

 12

 W sprawie braku lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Konopnickiej z chodnikiem prowadzącym do ulicy Sienkiewicza

 odpowiedź na interpelację

 13

 W sprawie braku chodnika i oświetlenia przy drodze prowadzącej od ulicy Krakowskiej do ulicy Zawadzkiego nr 37A, 37B, 37C

 odpowiedź na interpelację
cd.codpowiedzi na interpelację

 14

 W sprawie sprawie remontu boiska w parku "Cegielnia"

 odpowiedź na interpelację

 15

 W sprawie niezamontowania progów przy ulicy Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 16

 W sprawie zakupu i montażu butelkomatu

 odpowiedź na interpelację

 17

 W sprawie zakupu i montażu czujnika jakości powietrza

 odpowiedź na interpelację

 18

 W sprawie montażu przystanku przy ulicy Sienkiewicza obok budynku Liceum Ogólnokształcącego

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnej zgłoszone na sesji Nr XXXIX/2022 w dniu 22.06.2022r. oraz złożne między sesjami

 19

 W sprawie zorganizowania codziennych zajęć dla dzieci w okresie wakacji w formie półkolonii

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnej zgłoszone na sesji Nr XLVI/2023 w dniu 15.02.2023r. oraz złożne między sesjami

 20

 W sprawie zamontowania barierki bezpieczeństwa przed wejściem do budynku przy ulicy Krakowskiej nr 4

 odpowiedź na interpelację

 21

 W sprawie zamontowania znaku nakazu jazdy w prawo przy wyjeździe z drogi wewnętrznej, tj. dz.nr 336

 odpowiedź na interpelację

 22

 W sprawie planowanej budowy wiatraków w lokalizacji Bąków 2E Żarów

 odpowiedź na zapytanie

 Interpelacje radnej zgłoszone na sesji Nr XLVIII/2023 w dniu 26.04.2023r. oraz złożne między sesjami

 23

 W sprawie podjęcia działań w kierunku zapewnienia nocnej i świątecznej opieki medycznej

 odpowiedź na interpelację

 24

 W sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia dalszego funkcjonowania pracowni RTG przy ul. Szpitalnej w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 25

 W sprawie zorganizowania dla dzieci w wieku szkolnym z gminy Grodków półkolonii w okresie wakacji

 odpowiedź na interpelację

 26

 W sprawie doposażenia sal Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie w zabawki i sprzęt edukacyjny

 odpowiedź na interpelację

 27

 W sprawie zamontowania koszy na psie odchody wraz z woreczkami w parku "Cegielnia"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnej zgłoszone na sesji Nr XLIX/2023 w dniu 21.06.2023r. oraz złożne między sesjami

 28

 W sprawie odmalowania pasów-przejścia dla pieszych na Rynku

 Odpowiedź na interpelację

 29

 W sprawie przycięcia drzew przy ulicy Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 30

 W sprawie umieszczenia na stronie internetowej urzędu informacji na temat działek i nieruchomości objętych prawem pierwokupu

 odpowiedź na interpelację

 31

 W sprawie podjęcia działań w celu pozostawienia bezpośrednich połączeń PKP z Grodkowa do Wrocławia świadczonych przez Polregio S.A.

 odpowiedź na interpelację

 32

 W sprawie podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i godnych warunków życia mieszkańcom kamienicy położonej przy ulicy Sienkiewicza 8 w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnej zgłoszone na sesji Nr LV/2024 w dniu 28.02.2024r. oraz złożne między sesjami

 33

 W sprawie zamontowania stojaka na rowery na nowym parkingu przy ulicy Sienkiewicza w Grodkowie

 Odpowiedź na interpelację

 34

 W sprawie uporządkowania Parku Miejskiego "Cegielnia"

 Odpowiedź na interpelację

 35

 Zapytania w sprawie sprzedaży Pałacu w Kopicach

 Odpowiedź na zapytanie

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Naprawa drogi w Jędrzejowie w bezpośrednim sąsiedztwie plebanii.

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 2

 Zorganizowanie spotkania Powiatów Brzeskiego i Nyskiego w sprawie modernizacji drogi do Żarowa

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIII/2019 w dniu 29.11.2019r. oraz złożne między sesjami

 3

 W sprawie naprawy drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki oraz w miejscowości Starowice Dolne

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVII/2021 w dniu 23.06.2021r. oraz złożne między sesjami

 4

 W sprawie naprawy uszkodzonej drogi gminnej

 odpowiedź na interpelację

 5

 W sprawie zabezpieczenia piasku dla sołectw w związku z podtopieniami

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XLIX/2023 w dniu 21.06.2023r. oraz złożne między sesjami

 6

 W sprawie postawienia tablicy informacyjnej przy drodze powiatowej ze Strzegowa do Jędrzejowa nt. grodu Ślężan

 Odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr LII/2023 w dniu 20.09.2023r. oraz złożne między sesjami

 7

 W sprawie wprowadzenia do budżetu na 2024 rok wykonanie projektu świetlicy kontenerowej w miejscowości Wójtowice

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 1

 Pilne przeprowadzenie prac na terenie OSP w Gnojnej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVII/2021 w dniu 23.06.2021r. oraz złożne między sesjami

 2

 W sprawie wykoszenia pobocza na drodze nr 375 od Grodkowa do Zielonkowic przez zarządcę drogi

 odpowiedź na interpelację

 3

 W sprawie naprawy mostku przy stawie przeciwpożarowym w Gnojnej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr LV/2024 w dniu 28.02.2024r. oraz złożne między sesjami

 4

 W sprawie udrożnienia przepustu przy drodze nr 378 w miejscowości Lubcz

 Odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 1

 Czy dokonano analizy obiektów należących do zasobów Gminy Grodków, posiadających własne kotłownie
Czy analizowano inne możliwości wykorzystania systemów grzewczych

 odpowiedź na interpelację

 2

 Interwencja o usunięcie pojazdu samochodowego przy ul. Norwida
Podjęcie działań i interwencji związanych z zapobieżeniem zagrożeniu jakie stwarzają popękane i odchylające się od pionu tzw. ogniomury przy ul. Norwida

 odpowiedź na interpelację

odp. na interpelację cz. 2

 3

 Wnioskuję o rozważenie stworzenia programu corocznych szczepień grupy dzieci i młodzieży przeciwko wirusowi HPV

 odpowiedź na interpelację

 4

 Wnioskuję o podjęcie działań związanych z zaplanowaniem i zabezpieczeniem środków w budżecie na 2020 rok na realizację zadania związanego z budową drogi rowerowej łączącej miasto Grodków z istniejącą drogą rowerową biegnącą od drogi wojewódzkiej nr 385 w kierunku miejscowości Gałązczyce

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VII/2019 w dniu 19.06.2019r. oraz złożne między sesjami

 5

 Organizacja ruchu rowerowego w mieście Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 6

 Zainstalowanie dodatkowego oświetlenia przy ul. Krzywej

 odpowiedź na interpelację

odp. na interpelację cz. 2

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIII/2019 w dniu 29.11.2019r. oraz złożne między sesjami

 7

 W sprawie utylizacji nieczystości typu wełna mineralna, styropian, papa, wytwarzanych przez mieszkańców w wyniku prac remontowych

 odpowiedź na interpelację

 8

 W zakresie analizy wydatków na oświatę w latach 2015-2019 oraz otrzymanej subwencji z podziałem na szkoły

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XV/2020 w dniu 26.02.2020r. oraz złożne między sesjami

 9

 W sprawie funkcjonowania oświaty, strategii działania, celi oraz zadań przyszłości oświaty

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XVII/2020 w dniu 24.06.2020 r.

 10

 W sprawie organizacji ruchu rowerowego w mieście Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 11

 W sprawie budowy ścieżki rowerowej łączącej miasto Grodków z istniejącym już odcinkiem

 odpowiedź na interpelację

 12

 W sprawie rozważenia koncepcji budowy miejsc parkingowych przy ulicach: Kochanowskiego i Norwida

 odpowiedź na interpelację

 13

 W sprawie zakupu rowerów dla Straży Miejskiej

 odpowiedź na interpelację

 14 i 15

 Czy gmina planuje skorzystanie z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego dot. wymiany pieców oraz wyjaśnienia przyczyn opóźnienia odbioru nieczystości wielkogabarytowych

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XX/2020 w dniu 30.09.2020r. oraz złożne między sesjami

 16

 Analiza zasadności montażu progów zawalniających na ulicach Sienkiewicza i Krakowskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXII/2020 w dniu 16.12.2020r. oraz złożne między sesjami

 17

 W sprawie budowy ścieżek rowerowych

 odpowiedź na interpelację

 18

 W zakresie dopłat z budżetu gminy do kursów autobusowych

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVI/2021 w dniu 21.04.2021r. oraz złożne między sesjami

 19

 W sprawie informacji na temat prac związanych z organizacją ruchu pieszo-rowerowego w mieście

 odpowiedź na interpelację

 20

 W sprawie informacji dotyczącej przejścia pod obwodnicą dla drogi rowerowej

 odpowiedź na interpelację

 21

 W sprawie stworzenia przejścia dla pieszych przy zbiegu ulic T. Zawadzkiego lub Norwida z ulicą Krakowską

 odpowiedź na interpelację

 22

 W sprawie informacji na temat prac związanych z wycinką drzew w rezerwacie Kokorycz

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXIX/2021 w dniu 29.09.2021r. oraz złożne między sesjami

 23

 W sprawie ustawienia lustra przy zbiegu ulicy Dąbrowskiej i Norwida

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XL/2022 w dniu 28.09.2022r. oraz złożne między sesjami

 24

 W sprawie naprawy uszkodzonego fragmentu nawierzchni ulicy Makowej w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XLIX/2023 w dniu 21.06.2023r. oraz złożne między sesjami

 25

 W sprawie rozważenia możliwości zainstalowania progów zwalniających przy ulicy Norwida

 Odpowiedź na interpelację

 26

 W sprawie uwzględnienia w planach budżetu remontu-naprawy chodnika przy ulicy Krakowskiej na odcinku od wieży ciśnień w kierunku obwodnicy

 Odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 1

 Utwardzenie drogi oraz zainstalowanie oświetlenia w miejscowości Nowa WIeś Mała

 odpowiedź na interpelację

 2

 Zamontowanie kładki przejścia przy moście we wsi Kopice

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 3

 Czstkowy remont drogi powiatowej 1540 O

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 Zamontowanie kładki na drodze wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Kopice

 odpowiedź na interpelację

 5

 Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Kopice

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIX/2020 w dniu 17.08.2020r. oraz złożne między sesjami

 6

 O wymianę słupów trakcji elektrycznej przy posesji nr 72 w Kopicach

 odpowiedź na interpelację

 odpowiedź c.d. na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVI/2021 w dniu 21.04.2021r. oraz złożne między sesjami

 7

 Interpelacja dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Wieś Mała

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVIII/2021 w dniu 30.06.2021r. oraz złożne między sesjami

 8

 Interpelacja w sprawie wykonania dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Nowej Wsi Małej

 odpowiedź na interpelację

 9

 Interpelacja w sprawie zamontowania lamp oświetleniowych w Nowej Wsi Małej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXXI/2021 w dniu 24.11.2021r. oraz złożne między sesjami

 10

 Interpelacja w sprawie wykonania przejścia dla ruchu pieszego na drodze powiatowej nr 1540 O w m. Więcmierzyce

 odpowiedź na interpelację

 11

 Interpelacja w sprawie wykonania remontu drogi gminnej w m. Więcmierzyce – ułożenie nawierzchni asfaltowej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XL/2022 w dniu 28.09.2022r. oraz złożne między sesjami

 12

 Interpelacja w sprawie zamontowania lustra na drodze wojewódzkiej nr 385 przy posesji nr 121

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XLVIII/2023 w dniu 26.04.2023r. oraz złożne między sesjami

 13

 Interpelacja w sprawie zamontowania barier ochronnych na mostku na drodze powiatowej nr 1505 O w m. Kopice

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr LII/2023 w dniu 20.09.2023r. oraz złożne między sesjami

 14

 Interpelacja w sprawie wycięcia lub wykonania zabiegu pielęgnacyjnego drzewa przy posesji nr 72 w miejscowości Kopice

 odpowiedź na interpelację

 15

 Interpelacja w sprawie wymiany ogrodzenia przy Przedszkolu w Kopicach

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXXVII/2022 w dniu 27.04.2022r. oraz złożne między sesjami

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Wrocławskiej (między GZWM a przejazdem kolejowym)

 odpowiedź na interpelację

 2

 Budowa drogi pomiędzy ul. Traugutta i Karola Miarki

 odpowiedź na interpelację

 3

 Przejęcia kanalizacji na terenie starej weterynarii przez spółkę "Grodwik"

 odpowiedź na interpelację

 4

 Utwardzenie nawierzchni przy garażach przy ul. Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VII/2019 w dniu 19.06.2019r. oraz złożne między sesjami

 5

 Poprawa stanu drogi

 odpowiedź na interpelację

 6

 Odtworzenie dokumentacji budynku przy ul. Wrocławskiej 26-22

 odpowiedź na interpelację

 7

 Poprawa bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przy ul. Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 8

 Utwardzenie nawierzchni pomiędzy garażami przy ul. Karola Miarki

 odpowiedź na interpelację

 9

 Prośba o wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zadbanie i oczyszczenie Potoku Lubeckiego

 odpowiedź na interpelację

 10

 Zapytania

 odpowiedź na zapytania

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XVIII/2020 w dniu 20.07.2020r. oraz złożne między sesjami

 11

 O pozbycie się plagi komarów

 odpowiedź na interpelację

 12

 Zapytanie o odpowiedzialność za wywożenie śmieci z kontenerów przy ogródkach działkowych na ul. Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIX/2020 w dniu 17.08.2020r. oraz złożne między sesjami

 13

 O przegląd drzewostanu na terenie miasta i gminy Grodków

 odpowiedź na interpelację

 14

 O analizę i ewentualną zmianę organizacji ruchu przy "starej Biedronce"

 odpowiedź na interpelację

 15

 O nawiezienie tłucznia na drogę pożarową przy posesji Wrocławska 26, 24, 22 w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 16

 O uporządkowanie działki nr 114 pomiędzy ulicami Wrocławską a Karola Miarki

 odpowiedź na interpelację

 17

 O systematyczne wykaszanie działki nr 135/2 przy ul. Traugutta

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XX/2020 w dniu 30.09.2020r. oraz złożne między sesjami

 18

 W sprawie sprawdzenia poboru opłat za reklamy, garaże i komórki należące do Gminy Grodków oraz sprawdzenie możliwości budowy parkingów na podwórkach będących działkami gminnymi

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVI/2021 w dniu 21.04.2021r. oraz złożne między sesjami

 19

 W sprawie ponownego przeglądu stanu drzew w mieście i Gminie Grodków

 odpowiedź na interpelację

 20

 W sprawie ustalenia harmonogramu porządkowania miejsc w Grodkowie i gminie, które tego wymagają

 odpowiedź na interpelację

 21

 W sprawie uregulowania tematu wykupu bądź przejmowania prywatnych działek przez gminę na drogi

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXXI/2021 w dniu 24.11.2021r. oraz złożne między sesjami

 22

 W sprawie systematycznego koszenia terenów działek gminnych na obrzeżach miasta - dot. dz. nr 101/1 przy ul. K. Miarki

 odpowiedź na interpelację

 23

 W sprawie rozważenia możliwości sprzedaży działki gminnej nr 131/2 przy ul. Traugutta

 odpowiedź na interpelację

 24

 Zapytanie na jakim etapie jest kwestia interpelacji złożonej w dniu 07.09.2020 r. dot. działki nr 114 między ulicą K. Miarki i Wrocławską

 odpowiedź na zapytanie

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXXIV/2022 w dniu 23.02.2022r. oraz złożne między sesjami

 25

 Zapytanie w sprawie listy miejscowości gminy oraz ulic w Grodkowie dotyczącej wykonania oświetlenia

 odpowiedź na zapytanie

 26

 W sprawie w sprawie zamontowania ławek na Placu Wolności

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXXVII/2022 w dniu 27.04.2022r. oraz złożne między sesjami

 27

 W sprawie przeglądu ławek znajdujących się wokół Ratusza

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXXIX/2022 w dniu 22.06.2022r. oraz złożne między sesjami

 28

 W sprawie podniesienia dodatków motywacyjnych i dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli

 odpowiedź na interpelację

 29

 W sprawie napisania dokumentu jakim jest Strategia Polityki Senioralnej miasta Grodkowa na lata 2022-2024

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XL/2022 w dniu 28.09.2022r. oraz złożne między sesjami

 30

 Zapytanie w sprawie niezamontowania ławek przy ulicy Szpitalnej i w okolicy Placu Wolności

 odpowiedź na zapytanie

 31

 W sprawie przeglądu stanu drzew przy ulicy Sienkiewicza – dotyczy drzew w okolicy ulicy Żeromskiego

 odpowiedź na interpelację

 32

 W sprawie przeglądu stanu urządzeń na placu zabaw przy ulicy Krakowskiej (cegielnia)

 odpowiedź na interpelację

 33

 Zapytanie w sprawie wyjaśnienia zapisu z regulaminu wynagradzania nauczycieli dot. wypłaty za godziny ponadwymiarowe

 odpowiedź na zapytanie

 34

 Zapytanie w sprawie podania podstawy prawnej co do konieczności zmiany uchwały nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014r. Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Radnym Rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

 odpowiedź na zapytanie

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XLV/2023 w dniu 18.01.2023r. oraz złożne między sesjami

 35

 Zapytanie w sprawie wskazania administratora budynku przy ulicy Chopina 8 oraz udzielenia informacji w związku z zalewaniem klatki schodowej

 odpowiedź na zapytanie

 36

 Zapytanie - na jakim etapie jest opracowanie dokumentu pn. Strategia Polityki Senioralnej na lata 2022-2024

 odpowiedź na zapytanie

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr LIII/2023 w dniu 29.11.2023r. oraz złożne między sesjami

 37

 Zapytanie w sprawie wskazania właściciela działki celem uporządkowania terenu

 Odpowiedź na zapytanie

 38

 W sprawie naprawy drogi przy ul. Klubowej przy budynku nr 5

 Odpowiedź na interpelację

 39

 Zapytanie w sprawie wskazania właściciela działki celem naprawy konstrukcji płotu

 Odpowiedź na zapytanie

 40

 W sprawie wycięcia drzewa jesion przy ulicy Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 W sprawie dziury w dachu

 odpowiedź na interpelację

 2

 W sprawie remontu Rynku

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 3

 W sprawie polepszenia stanu bezpieczeństwa na drogach

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VII/2019 w dniu 19.06.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 W sprawie procedury wyłapywania i przekazywania zwierząt do schroniska

 odpowiedź na interpelację

 5

 Przywrócenie możliwości parkowania samochodów przez całą dobę na Rynku przez mieszkańców Rynku

 odpowiedź na interpelację

 6

 Możliwość wyznaczenia miejsca parkingowego dla inwalidów przy ul. Mickiewicza jak najbliżej kościoła

 odpowiedź na interpelację

 7

 Możliwość zmiany organizacji ruchu na Rynku

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019 r. oraz złożne między sesjami

 8

 W sprawie wprowadzenia zakazu organizacji na terenie gminy przedstawień cyrków lub innych podmiotów w czasie których prezentuje się tresowane zwierzęta

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XII/2019 w dniu 29.10.2019 r. oraz złożne między sesjami

 9

 W sprawie możliwości uruchomienia miejskiego kąpieliska na basenie przy ul. Kasztanowej

 odpowiedź na interpelację

 10

 W sprawie możliwości wykupienia przez użytkowników lokali gminnych

 odpowiedź na interpelację

 11

 Zapytanie o sposób przeprowadzenia naboru wniosków o tzw. pomoc suszową

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XV/2020 w dniu 26.02.2020 r. oraz złożne między sesjami

 12

 Zapytanie o spotkanie Radnych i Burmistrza z lekarzami w sprawie nocnych dyżurów lekarskich w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 13

 Zapytanie o zmianę zasad parkowania na miejscach parkingowych usytuowanych przy Rynku

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVII/2021 w dniu 23.06.2021 r. oraz złożne między sesjami

 14

 W sprawie działań gminy dot. nocnej i świątecznej opieki medycznej w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 15

 W sprawie działań gminy dot. wspierania oświaty w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 16

 W sprawie naprawy ubytków w jezdni

 odpowiedź na interpelację

 17

 Zapytanie w sprawie remontu średniowiecznego muru

 odpowiedź na zapytanie

 18

 Zapytanie w sprawie procedury kontroli ilości wywożonych śmieci

 odpowiedź na zapytanie

 19

 Zapytanie o procedury związane z ubieganiem się o odszkodowania za szkody spowodowane złym stanem dróg zarządzanych przez gminę

odpowiedź na zapytanie

 20

 Zapytanie o procedurę wyłapywania i przekazywania zwierząt do schroniska

odpowiedź na interpelacje

 21

 Zapytanie w sprawie podstawy prawnej wymagania od radnego złożenia kwestionariusza osobowego i jego zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

odpowiedź na interpelacje

 22

 Zapytanie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych

odpowiedź na interpelacje

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXXVII/2022 w dniu 27.04.2022 r. oraz złożne między sesjami

 23

 Zapytanie w sprawie finansowania materiałów przygotowywanych przez "Grodków TV"

 odpowiedź na interpelację

 24

 Interpelacja w sprawie planowania terenów zielonych w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXXIX/2022 w dniu 22.06.2022 r. oraz złożne między sesjami

 25

 W sprawie transportu masowego-kolejowego z i do gminy Grodków

 odpowiedź na interpelację

 26

 W sprawie skontrolowania stanu, odnowienia i zabezpieczenia zabytkowej rzeźby w Starowicach Dolnych

 odpowiedź na zapytanie

 27

 W sprawie możliwości oznaczenia szlaku turystycznego św. Jakuba przebiegającego przez gminę Grodków

 odpowiedź na zapytanie

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XL/2022 w dniu 28.09.2022 r. oraz złożne między sesjami

 28

 Zapytanie w sprawie statusu hali sportowej przy ulicy Klubowej

 odpowiedź na zapytanie

 29

 Zapytanie w sprawie stanu ciągów pieszych w Grodkowie

 odpowiedź na zapytanie

 30

 Zapytanie w sprawie przyłączania budynków w Grodkowie do miejskiej sieci grzewczej

 odpowiedź na zapytanie

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XLVI/2023 w dniu 15.02.2023 r. oraz złożne między sesjami

 31

 Zapytanie w sprawie czy urząd monitoruje działania inwestorów w zakresie budowy farm wiatrowych

 odpowiedź na zapytanie

 32

 Zapytanie w sprawie czy urząd gminy przed wznowieneim budowy farm wiatrowych prowadził jakieś negocjacje z inwestorem

 odpowiedź na zapytanie

 33

 Zapytanie w sprawie gdzie będzie się mieściła stacja transformatorowa o którą wystąpiła spółka Altiplano

 odpowiedź na zapytanie

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr LII/2023 w dniu 20.09.2023 r. oraz złożne między sesjami

 34

 W sprawie kontroli stanu drzewa przy ulicy Szpitalnej na skrzyżowaniu z ulicą Jagiełły

 odpowiedź na interpelację

 35

 W sprawie stanu obudowy studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr LIII/2023 w dniu 29.11.2023 r. oraz złożne między sesjami

 36

 Zapytanie w sprawie stanu oświetlenia w rejonie ulicy Ligonia

 Odpowiedź na zapytanie

 37

 W sprawie deratyzacji w centrum miasta

 Odpowiedź na interpelację

 38

 W sprawie przyłączenia do sieci gazowej kamienic w centrum miasta

 Odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr LIV/2023 w dniu 20.12.2023 r. oraz złożne między sesjami

 39

 Zapytanie w sprawie stanu oświetlenia w rejonie ulicy Elsnera

 Odpowiedź na zapytanie

 40

 W sprawie oświetlenia skrzyżowań z obwodnicą

 Odpowiedź na interpelację

 cd. odpowiedzi na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr LV/2024 w dniu 28.02.2024 r. oraz złożne między sesjami

 41

 W sprawie wyposażenia technicznego i gotowości służb ratowniczych na terenie gminy Grodków koniecznego do akcji ratowniczych zw. z uszkodzeniami elektrowni wiatrowych

 Odpowiedź na interpelację

 42

 Zapytanie w sprawie budowy farm wiatrowych w gminie Grodków

 Odpowiedź na zapytanie

 cd. odpowiedzi na zapytanie

 43

 Zapytanie w sprawie dziury po drzewie w ciągu komunikacyjnym

 Odpowiedź na zapytanie

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XV/2020 w dniu 26.02.2020r. oraz złożne między sesjami

 1

 W sprawie zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Grodków

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVI/2021 w dniu 21.04.2021r. oraz złożne między sesjami

 2

 W sprawie fatalnego stanu ulicy Cichej w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 3

 W sprawie stanu ulicy Ogrodowej po remoncie

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XLVI/2023 w dniu 15.02.2023r. oraz złożne między sesjami

 4

 W sprawie wybudowania rond na obwodnicy Grodkowa

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Przystąpienie Gminy Grodków do Programu Senior+ 2019 w celu pozyskania dofinansowania na utworzenie Dziennego Domu lub Klubu dla seniorów w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 2

 Przystąpienie Gminy Grodków do projektu darmowych szkoleń informatycznych ze środków funduszy europejskich realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 3

 Remont odcinka drogi od ul. Krakowskiej do stawu "Cegielnia"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 Podjęcie rozmów ze Starostą Powiatu Brzeskiego w zakresie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1504O (ul. Traugutta)

 odpowiedź na interpelację

 5

 Podniesienie krawężnika - działka nr 243

 odpowiedź na interpelację

 6

 Remont zabytkowego muru obronnego

 odpowiedź na interpelację

 7

 Wymiana słupów oświetleniowych nr 1613, 1614, 1615 w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 8

 Rewitalizacja "Parku Cegielnia" - zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji

 odpowiedź na interpelację

 9

 Przygotowanie programu w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji

 odpowiedź na interpelację

 10

 Zapytania

 odpowiedź na zapytania

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VII/2019 w dniu 19.06.2019r. oraz złożne między sesjami

 11

 Montaż progów zwalniających przy ul. Kosynierów

 odpowiedź na interpelację

 12

 Oznaczenie poziome parkingu przy ul. Kosynierów

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 13

 Uporządkowanie terenu działki nr 460 i 461 w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIII/2019 w dniu 29.11.2019r. oraz złożne między sesjami

 14

 W sprawie o zakres prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2021-2027

 odpowiedź na interpelację

 15

 W sprawie montażu progów zwalniających przy ul. Ligonia

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIV/2019 w dniu 18.12.2019r. oraz złożne między sesjami

 16

 W sprawie przyznania nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w sporcie

 odpowiedź na interpelację

 do góry