Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, obejmujący zabudowane działki nr 289 w udziale 1/2 części oraz nr 290/1 w miejscowości Lipowa

Załączniki:
 do góry