Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, obejmujący działki nr 10/6 oraz nr 10/8 w miejscowości Strzegów

Załączniki:
 do góry