Ogłoszenie o I przetargu na zbycie nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 24/2 o pow. 0,2320 ha w miejscowości Jędrzejów

Załączniki:
 do góry