Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw w miejscowości Żarów".

Załączniki:
 do góry