Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż lokalu Nr 7 przy ul. Krzywej Nr 1-2 (klatka schodowa Nr 2) w Grodkowie wraz z udziałem w gruncie

Załączniki:
 do góry